Eenmalig Doneren

De stichting heeft geen winstoogmerk en bekostigt zijn activiteiten vanuit schenkingen verkregen van donateurs of sponsoren. De bedragen vanuit deze donateurs en sponsoren hebben wij nodig om al onze activiteiten te kunnen bekostigen en deze kosteloos te kunnen blijven aanbieden om de historie van Den Helder levend te houden

Hoeveel wilt u doneren?
Den Helder