Disclaimer

Op deze pagina vindt je de disclaimer van de websites www.afgestofdenhelder, www.heldersmuseum.nl en www.paviljoenvantoen.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door de stichting Afgestoft . In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de stichting Afgestoft. 

Aanmelden als donateur
Bij een aanmelding als donateu via de website www.afgestoftdenhelder.nl gaat u ermee akkoord dat de ingevoerde gegevens worden opgeslagen, je aangemeld wordt voor onze nieuwsbrief en akkoord gaat met een jaarlijkse automatische incasso van het door jou gekozen bedrag. 

 

Privacyverklaring ‘stichting Afgestoft’

 

In deze privacyverklaring geven wij meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1. Waarop is dit beleid van toepassing? 
Deze privacyverklaring is van toepassing op (het gebruik van) onze websites www.afgestoftdenhelder.nl, www.heldersmuseum.nl en www.paviljoenvantoen.nl.

 

2. Wat doen wij? 
Het is mogelijk dat wij bij jouw gebruik van onze website persoonsgegevens verwerken. Met name zal het daarbij gaan om NAW-gegevens, emailadressen, eventueel telefoonnummers en betaalgegevens. Wanneer wij voor werkzaamheden derde partijen inschakelen (zoals hostingbedrijven, betaaldienstverleners en mailingservices), is het mogelijk dat wij ook persoonsgegevens met deze derden delen. Voor de gegevens die met behulp van cookies worden verzameld geldt de cookie policy. De gegevens die cookies (automatisch) verzamelen zijn IP-adressen, browsergegevens, apparaatgegevens (resolutie van computerscherm en wat voor apparaat), tijdsduur van het bezoek, pagina’s die je bezoekt en de volgorde daarvan.

3. Waarom doen wij dit? 
Wij verzamelen en verwerken de genoemde informatie om de volgende redenen: 

a) Om vragen of opmerkingen te beantwoorden via het contactformulier op onze websites www.afgestoftdenhelder.nl, www.heldersmuseum.nl of via onze social media;
b) Om je (met jouw toestemming) in ons nieuwsbriefbestand op te nemen en om deze naar je toe te sturen;
 c) Om vragen die je indient te kunnen verwerken; 
d) Om donaties die je aan de stichting Afgestoft doet te verwerken; 
e) Om jouw reactie op onze website te personaliseren; 
f) Vanwege technische redenen, zoals optimalisatie van de website (zodat bijvoorbeeld niet steeds opnieuw gegevens hoeven te worden ingevuld als je een reactie wilt plaatsen); 
g) Voor systeem gerelateerde en statistische doeleinden.

4. Wat is de grond hiervoor?
 Het is mogelijk dat wij je toestemming vragen voor verwerking. Je hebt dan altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken, of om de gevraagde gegevens niet te verstrekken. Daarnaast hebben wij bij het gebruik van jouw persoonsgegevens een gerechtigd belang (bijvoorbeeld voor het plaatsen van cookies), omdat dit nodig is om een goed werkende website aan te bieden. Het kan ook zijn dat wij gerechtigd zijn je gegevens te gebruiken omdat wij deze gegevens volgens de wet moeten bewaren of delen. In elk geval zullen wij deze informatie niet langer bewaren dan nodig of verplicht.

5. Wat zijn je verdere rechten?
i. Inzage: Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens in te zien. 
ii. Rectificatie / verwijdering: Je kunt ons ook verzoeken om je gegevens te laten rectificeren of verwijderen. 
iii. Beperking / bezwaar: Verder mag je ons vragen de verwerking van de informatie te beperken of daartegen bezwaar maken.
iv. Data-overdracht: Je kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens, die je aan ons hebt verstrekt, weer te ontvangen (zodat je die weer kan delen met een ander). 
v. Klacht: Je hebt tenslotte het recht een klacht over privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
vi. Meer informatie: aanvullende informatie over je rechten is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, of via de contactgegevens hieronder.

6. Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen door de bijgewerkte privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in deze verklaring publiceren, passen we de datum van ‘laatst bijgewerkt op’ onderaan deze verklaring aan. 

7. Contact 
Voor vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van deze privacyverklaring kun je contact opnemen met:

Stichting Afgestoft
Borneolaan1
1782 DL DEN HELDER 

Website:              www.afgestoftdenhelder.nl 
E-mailadres:       info@afgestoftdenhelder.nl

 

 Laatst bijgewerkt op: 11 mei 2022

 

 

Cookiebeleid ‘Afgestofdenhelder.nl’

 In deze cookiepolicy geven wij meer informatie over hoe wij omgaan met cookies.

 1. Waarop is dit beleid van toepassing? 
Dit cookiebeleid is van toepassing op (het gebruik van) onze website www.afgestofdenhelder.nl.

2. Wat doen wij? 
Door het gebruik van cookies vergaren wij informatie over het gebruik van onze website en jouw voorkeuren. Informatie wordt in de vorm van kleine tekstbestanden (‘cookies’) opgeslagen op je apparaat. Deze informatie kan dan bij een volgend bezoek aan onze website weer naar ons worden gecommuniceerd. De gegevens die cookies (automatisch) verzamelen zijn IP-adressen, browsergegevens, apparaatgegevens (resolutie van computerscherm en wat voor apparaat), tijdsduur van het bezoek, pagina’s die je bezoekt en de volgorde daarvan.

3. Waarom doen wij dit? 
Functionele cookies 
Met behulp van deze cookies kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen (zodat je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens hoeft in te vullen als je een reactie wil plaatsen).

Social media buttons 
Op onze website zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media sites zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar verder geen invloed op. Lees de privacyverklaring van deze social media websites (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Analytische cookies
 Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

4. Wat is de grond hiervoor?
 De bovenstaande verwerkingen zijn gerechtigd omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Het gebruik van deze cookies is noodzakelijk voor onze goede dienstverlening en correct functioneren van onze website. Daarnaast is het mogelijk dat wij je (impliciete) toestemming hebben voor het gebruik van deze cookies.
5. Hoe kan je cookies beheren of verwijderen? 
Je kunt je browserinstellingen wijzigen om cookies in de toekomst te blokkeren, en je kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Raadpleeg daarvoor je browserinstructies. Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

 

6. Slotbepaling 
Wij behouden ons het recht voor om dit cookiebeleid van tijd tot tijd te wijzigen door de bijgewerkte versie op onze website te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in deze verklaring publiceren, zullen we de datum van ‘laatst bijgewerkt op’ onderaan deze verklaring aanpassen.

7. Contact 
Voor vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van deze privacyverklaring kun je contact opnemen met:

Stichting Afgestoft
Borneolaan1
1782 DL DEN HELDER 

Website:              www.afgestoftdenhelder.nl 
E-mailadres:       info@afgestoftdenhelder.nl

 

 Laatst bijgewerkt op: 11 mei 2022