STICHTING AFGESTOFT

De Stichting Afgestoft is de overkoepelende organisatie die het dagelijks beheer van het Paviljoen van Toen en het Helders Museum vertegenwoordigd. De stichting Afgestoft is een multifunctionele stichting op het gebied van de historie van Den Helder.
De stichting heeft zich ten doel gesteld om de historie van Den Helder onder jong en oud zichtbaar en toegankelijk te maken.

De stichting Afgestoft is opgericht op 30 april 2014 en vind zijn oorsprong bij stadshistoricus Cees Rondèl.
Cees Rondèl is o.a. bekend van zijn oude foto’s en ansichtkaarten en zijn meeslepende verhalen over de historie van Den Helder.

HET BESTUUR

Voorzitter: Dhr.  Jeroen Bodewus
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Dhr. Laurens van Zoonen

Bestuursleden:
Dhr. Lex Duijvelshoff.

Lid van verdiensten
Drs. Willem Hoekzema (oud burgermeester van Den Helder)
Dhr. Cees Rondél

DOELSTELLINGEN EN VISIE

Doelstellingen

De stichting heeft de volgende doelstellingen voor ogen:

De stichting stelt zich ten doel:
a. Het verleden van Den Helder toegankelijk te maken voor een breed publiek en wil dit delen met een ieder die zich hierin interesseert om de historie levend te houden.
b. Het wekken van interesse voor de historie van de gemeente Den Helder onder jong en oud vanuit een maatschappelijk oogpunt.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. Op basis van historisch fotomateriaal thema- tentoonstellingen, lezingen, het inrichten van etalages en andere interactieve activiteiten in het breedste zin van het woord te organiseren.
b. De historie bereikbaar te maken en naar de mensen toe te brengen door de verschillende activiteiten op bereikbare plaatsen, kosteloos te organiseren.

De stichting heeft hierbij geen winst oogmerk en bekostigt zijn activiteiten vanuit schenkingen verkregen van donateurs of sponsoren.