Categorie: Den Helder 100 jaar terug

September 1919

SEPTEMBER 1919. Vliegkamp De Kooy nabij  Den Helder nam gaandeweg in bekendheid toe. Dit marinevliegterrein dateert van het einde van de Eerste Wereldoorlog in een tijd, dat de marine meer en meer gebruik ging maken van vliegtuigen. Tot 1918 fungeerde

Augustus 1919 door Marinus Vermooten

De Middenstand Kredietbank werd verplaatst van de Spoorstraat 18 naar de Plantsoenstraat 7. De bank kwam per 18 augustus 1919 in een fraai herenhuis waar, vanaf het vertrek van de laatste bewoners, tot dan het plaatselijke Commando gevestigd zat. Veel soldaten

Juli 1919 door Marinus Vermooten

Vanwege het ruwe weer op 13 juli 1919 liepen Duitse mijnenvegers, die gestrande oorlogsmijnen aan het ruimen waren, de haven van Den Helder binnen. In totaal ging het om 14 mijnenvegers en 3 torpedoboten, het armzalig overschot van de grote

Juni 1919 door Marinus Vermooten

Ondanks herhaalde pogingen tot verbetering van het spoorwegtraject Schagen- Den Helder ligt tot de dag van vandaag hier slechts enkel spoor. Dat was zeker een eeuw geleden, omdat Den Helder zich in toenemende mate als badplaats wilde profileren, ook om

Mei 1919 – door Marinus Vermooten

Gemeenteraad. In 1917 kwam gelijktijdig met de invoering van het onvoorwaardelijke stemrecht voor mannen, ook het passief vrouwenkiesrecht aan bod. Het kiesrecht was tot begin van de 20ste eeuw voorbehouden aan een beperkte groep mensen, alleen een groepje rijke mannen

Top