Categorie: Den Helder 100 jaar terug

Juni 1919 door Marinus Vermooten

Ondanks herhaalde pogingen tot verbetering van het spoorwegtraject Schagen- Den Helder ligt tot de dag van vandaag hier slechts enkel spoor. Dat was zeker een eeuw geleden, omdat Den Helder zich in toenemende mate als badplaats wilde profileren, ook om

Mei 1919 – door Marinus Vermooten

Gemeenteraad. In 1917 kwam gelijktijdig met de invoering van het onvoorwaardelijke stemrecht voor mannen, ook het passief vrouwenkiesrecht aan bod. Het kiesrecht was tot begin van de 20ste eeuw voorbehouden aan een beperkte groep mensen, alleen een groepje rijke mannen

FEBRUARI 1919.

Marine zwembad. In februari 1919 kwam op de Rijkswerf het zwembad voor marine- en rijkswerfpersoneel in gebruik. Voor een zeeman was zwemmen en duiken van onschatbare waarde, immers beheerste hij die technieken dan kon hij andermans leven van de verdrinkingsdood

Januari 1919

Omdat het leger gedemobiliseerd werd herstelde de situatie naar hoe het was vóór de oorlog. In Den Helder lag in vredestijd een deel van het 21ste regiment infanterie, het 2e en 3e bataljon plus de mitrailleurscompagnie. Maar in die gedenkwaardige dagen van augustus

DECEMBER  1918

 Het bestuur van de Vereniging Volkshuisvesting had opdracht gegeven tot het ophogen van de wegen met klei in Tuindorp. Daar was niet iedereen gelukkig mee, want vele woningen bleken begin december 1918 haast niet te bereiken hetgeen zeker ’s avonds

Top