Categorie: Den Helder 100 jaar terug

FEBRUARI 1919.

Marine zwembad. In februari 1919 kwam op de Rijkswerf het zwembad voor marine- en rijkswerfpersoneel in gebruik. Voor een zeeman was zwemmen en duiken van onschatbare waarde, immers beheerste hij die technieken dan kon hij andermans leven van de verdrinkingsdood

Januari 1919

Omdat het leger gedemobiliseerd werd herstelde de situatie naar hoe het was vóór de oorlog. In Den Helder lag in vredestijd een deel van het 21ste regiment infanterie, het 2e en 3e bataljon plus de mitrailleurscompagnie. Maar in die gedenkwaardige dagen van augustus

DECEMBER  1918

 Het bestuur van de Vereniging Volkshuisvesting had opdracht gegeven tot het ophogen van de wegen met klei in Tuindorp. Daar was niet iedereen gelukkig mee, want vele woningen bleken begin december 1918 haast niet te bereiken hetgeen zeker ’s avonds

NOVEMBER 1918

In Nederland stonden in de herfst van 1918 zo’n 10.000 soldaten paraat voor het geval dat ons land betrokken zou worden in de oorlog. In de troonrede werd nog gesuggereerd dat er spoedig een demobilisatie zou komen. Maar op 22

OKTOBER 1918

De Spaanse griep Op donderdag 3 oktober 1918 liep de HD-12 achter de Haaksgronden op een mijn, de 53 jarige schipper Okke Post, zijn 24 jarige zoon Pieter en zijn 19 jarige zoon Albert vonden hierbij de dood. Toen de

Top