;
Categorie: Den Helder 100 jaar terug

Mei 1919 – door Marinus Vermooten

Gemeenteraad. In 1917 kwam gelijktijdig met de invoering van het onvoorwaardelijke stemrecht voor mannen, ook het passief vrouwenkiesrecht aan bod. Het kiesrecht was tot begin van de 20ste eeuw voorbehouden aan een beperkte groep mensen, alleen een groepje rijke mannen

Melkhandelaren – door Marinus Vermooten

APRIL 1919. De lokale melkhandelaren besloten om het gebouw van de vroegere Centrale Keuken te huren en hierin een melkcentrale te vestigen. Zij werden hiertoe min of meer genoodzaakt omdat de veehouders hun melk uitsluitend nog aan zuivelfabrieken wilden leveren.

U vraagt en wij draaien….

MAART 1919 De gedeeltelijke elektrificatie voor Den Helder was door bemiddeling van de Rijkswerf een stapje dichterbij gekomen. Men had de oplossing door aan de Hoofdgracht en het Ankerpark verschillende panden hierop aan te sluiten. En een verdere uitbreiding behoorde

FEBRUARI 1919.

Marine zwembad. In februari 1919 kwam op de Rijkswerf het zwembad voor marine- en rijkswerfpersoneel in gebruik. Voor een zeeman was zwemmen en duiken van onschatbare waarde, immers beheerste hij die technieken dan kon hij andermans leven van de verdrinkingsdood

Januari 1919

Omdat het leger gedemobiliseerd werd herstelde de situatie naar hoe het was vóór de oorlog. In Den Helder lag in vredestijd een deel van het 21ste regiment infanterie, het 2e en 3e bataljon plus de mitrailleurscompagnie. Maar in die gedenkwaardige dagen van augustus

Top