Categorie: Den Helder 100 jaar terug

Januari 1920 door Marinus Vermooten

Op 1 januari 1920 trad de nieuwe kieswet in werking, zodat ook vrouwen het recht kregen mee te stemmen voor leden van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en gemeenteraden. Dit betekende allerminst dat vrouwen al direct gebruik konden maken.

December 1919

DECEMBER 1919 door Marinus Vermooten. In IJmuiden overleed op 79 jarige leeftijd Casper Diedrich Zur Mühlen, familielid van de gelijknamige cargadoors firma. Een lange reeks van jaren was woonachtig geweest in Den Helder. Tijdens die periode had hij veel en

November 1919!

Bescheiden tussen het plaatselijke nieuws en de opdringende advertenties stond verscholen vermeld, dat met ingang van 14 oktober 1919 de Staat van Beleg voor Den Helder opgeheven was. De weinigen die het hadden gelezen dachten hier niet verder over na.

Oktober 1919

Tijdens de raadsvergadering van oktober 1919 kwam de bestrijding van de werkloosheid ter sprake. Enkele openbare werken, waarvoor de kosten geraamd waren op f 240.000,00 zouden worden ingevoerd. In dit bedrag zat verdisconteerd f 75.000,00 aan arbeidslonen. Drie jaar eerder,

September 1919

SEPTEMBER 1919. Vliegkamp De Kooy nabij  Den Helder nam gaandeweg in bekendheid toe. Dit marinevliegterrein dateert van het einde van de Eerste Wereldoorlog in een tijd, dat de marine meer en meer gebruik ging maken van vliegtuigen. Tot 1918 fungeerde

Top