Categorie: Den Helder 100 jaar terug

December 1919

DECEMBER 1919 door Marinus Vermooten. In IJmuiden overleed op 79 jarige leeftijd Casper Diedrich Zur Mühlen, familielid van de gelijknamige cargadoors firma. Een lange reeks van jaren was woonachtig geweest in Den Helder. Tijdens die periode had hij veel en

November 1919!

Bescheiden tussen het plaatselijke nieuws en de opdringende advertenties stond verscholen vermeld, dat met ingang van 14 oktober 1919 de Staat van Beleg voor Den Helder opgeheven was. De weinigen die het hadden gelezen dachten hier niet verder over na.

Oktober 1919

Tijdens de raadsvergadering van oktober 1919 kwam de bestrijding van de werkloosheid ter sprake. Enkele openbare werken, waarvoor de kosten geraamd waren op f 240.000,00 zouden worden ingevoerd. In dit bedrag zat verdisconteerd f 75.000,00 aan arbeidslonen. Drie jaar eerder,

September 1919

SEPTEMBER 1919. Vliegkamp De Kooy nabij  Den Helder nam gaandeweg in bekendheid toe. Dit marinevliegterrein dateert van het einde van de Eerste Wereldoorlog in een tijd, dat de marine meer en meer gebruik ging maken van vliegtuigen. Tot 1918 fungeerde

Augustus 1919 door Marinus Vermooten

De Middenstand Kredietbank werd verplaatst van de Spoorstraat 18 naar de Plantsoenstraat 7. De bank kwam per 18 augustus 1919 in een fraai herenhuis waar, vanaf het vertrek van de laatste bewoners, tot dan het plaatselijke Commando gevestigd zat. Veel soldaten

Top