Doelstellingen

De stichting heeft de volgende doelstellingen voor ogen:

  1. De stichting stelt zich ten doel:
    a. Het verleden van Den Helder toegankelijk te maken voor een breed publiek en wil dit delen met een ieder die zich hierin interesseert om de historie levend te houden.
    b. Het wekken van interesse voor de historie van de gemeente Den Helder onder jong en oud vanuit een maatschappelijk oogpunt.
  2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
    a. Op basis van historisch fotomateriaal thema- tentoonstellingen, lezingen, het inrichten van etalages en andere interactieve activiteiten in het breedste zin van het woord te organiseren.
    b. De historie bereikbaar te maken en naar de mensen toe te brengen door de verschillende activiteiten op bereikbare plaatsen, kosteloos te organiseren.

 

De stichting heeft hierbij geen winst oogmerk en bekostigt zijn activiteiten vanuit schenkingen verkregen van donateurs of sponsoren.