868 – Groeten uit de Heldersche Tuintjes

Soms kan een eenvoudig artikeltje uit een Helderse Courant van donderdag 21 augustus 1941 een ansichtkaart met de tekst: ,,Groeten uit de Heldersche Tuintjes” een gezicht geven. Het hoofdartikel heeft de tekst: Vondsten uit het Vliegend Blaadje en gaat dan verder met; “HEEFT DEN HELDER GEEN ANTIEK? Oude belangwekkende gebouwen treft men in onze gemeente niet aan. Of men moest daartoe rekenen de Roode Leeuw, in oude tijd een gebouw der West-Indische Maatschappij, later een voornaam hotel: het voormalige Weeshuis, in de Franse tijd gediend hebbende voor bureau ten dienste van ’t legerbestuur. ’t Oude, zeer eenvoudige Raadhuis in de Smidstraat. De uitspanning ,,De Tuintjes”, voorheen de pastorie van de Hervormde gemeente de voormalige, zeer onaanzienlijke Doopsgezinde kerk in de Oude Kerkstraat. Heel dicht in de nabijheid van ’t Observatorium – in de Artilleriestraat – vindt men het Militair Hospitaal, een gebouw, waarin Napoleon I en zijne gemalin bij hun bezoek aan onze stad verblijf hebben gehouden. Tegen de zeedijk aan ligt de Dijkstraat, die het raadhuis der gemeente bevat. ’t Gebouw, dat slechts een 50-tal jaren bestaat, vertoont uit en inwendig niets bijzonders, doch geeft op de Raadzaal enige schilderijen te zien, die betrekking hebben op de tijd, toen de Helder, nog lang nadat Nederland van de Franse overheersing was bevrijd, in handen bleef van het Franse bestuur. Deze schilderstukken zijn van de hand van een neef van admiraal Ver Heull, die in die dagen het bevel over deze stelling voerde”. Tot zover het hier en daar aangepaste artikel uit de Helderse Courant van 1941!

Foto: Groeten uit de Heldersche Tuintjes.

6 Comments on “868 – Groeten uit de Heldersche Tuintjes

 1. Wat een interessant artikel ik kende dit verhaal over die Heldersche Tuintjes helemaal niet
  En dan die ansichtkaart grandioos.

 2. Wat een alleraardigst verhaal uit vervlogen (Vliegend Blaadje) tijden. Nadat de Oude Helder werd gesloopt is het hard gegaan, en nog steeds. Gelukkig zijn er duizenden foto’s waar ik met veel interesse naar kijk én naar speur.

  Dankjewel Cees, je kleurt m’n (zon)dag.

 3. Ja wat een leuk verhaal zeg, en die foto erbij complimenten hiervoor Cees.

 4. Wat een unieke aflevering van Afgestoft is dit, de Heldersche Tuintjes het verhaal en de foto
  grandioos.

 5. Eindelijk, eindelijk zie ik hier voor het eerst een afbeelding van de Heldersche Tuintjes.
  Dit is wel zo uniek geweest voor (Helder) of gewoon Den Helder, geweldig dat jullie het initiatief hebben genomen om hier aandacht aan te besteden.

  • De tuintjes bevonden zich te Huisduinen. De Tuintjesweg, voorheen een Notweg( noodweg) Was de weg er naar toe. In oeroude tijden had Dominee Salomon van Til hier een kruidentuin. In de 19e eeuw ontstond hier De tuintjes, een uitspanning met herberg en speeltuin. Eliza Kind was de herbergier die speciaal bier uit Engeland liet komen en op deze plek ook gezondheidsbaden had. Anton Pieck koesterde fijne herinneringen aan deze plek en haalde hier inspiratie uit voor de Efteling. In het begin van de 20e eeuw raakten de tuintjes in verval. Later werd op deze plek Rusthuis Avondrust gebouwd