788 – Opening Volks-Bierhuis

Soms kan het jaren duren eer je achter iets komt, om een voorbeeld te geven. Ik heb en vele gelukkig met mij de Sluisdijkstraat nog in zijn volle glorie als winkelstraat gekend! En ik weet niet of u het zich nog kan herinneren maar op de hoek van de Schagenstraat hoek Sluisdijkstraat zat de winkel van Bekebrede. Bekebrede verkocht huishoudelijke keuken artikelen zoals o.a. emaille potten en pannen. Maar het pand waar de firma Bekebrede in gevestigd was heeft ooit een geheel andere bestemming gehad. Voor zover we het hebben kunnen nakijken, Hans Zuidweg en ik, opende op zaterdag 8 oktober 1892 op het adres Sluisdijkstraat 54 het Volks-Bierhuis der Timmerlieden-Vereeniging ,,Door Eendracht Welvaart”. Het Volks-Bierhuis was eigenlijk voor die tijd een multifunctioneel verenigings gebouw, boven was een tekenzaal ingericht voor de oefenende jonge leden van de timmerlieden vereniging. Na afloop van de tekenlessen konden de leden zich in het beneden lokaal ontspannen, er was daar een biljard beschikbaar en er was bier van goede kwaliteit te verkrijgen. Het gebouw was van november 1903 ook in gebruik als loge en bibliotheek van de Theosofische vereniging afdeling Den Helder. Maar er werden ook regelmatig veilingen georganiseerd door de Helderse deurwaarders. Ook werden er cursussen gegeven voor de Helderse afdeling van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren o.l.v. de Helderse veearts D. Haan. Daarnaast heeft het gebouw ook een kerkelijke functie gehad voor de Hersteld Apostolische Zending gemeente. Om te illustreren om welk gebouw het nou precies gaat, toon ik u een tweetal foto’s en de uitnodiging voor de opening van het Volks-Bierhuis in oktober 1892. Op de eerste foto die tijdens de oorlog is gemaakt zien we een Duitse matroos afgebeeld voor het Volks-Bierhuis op de hoek van de Schagenstraat. En de tweede foto toont ons net nog een gedeelte van de laatste gebruiker van het pand de firma Bekebrede.

Afbeelding: Opening Volks-Bierhuis op zaterdag 8 oktober 1892.

Foto: Uitzicht op de Schagenstraat.

Foto: De Schagenstraat.

8 Comments on “788 – Opening Volks-Bierhuis

 1. Wat een interessante aflevering is dit zeg nooit geweten dat er in de winkel van Bekebrede zo’n rijke historie zich heeft afgespeeld!

 2. In de oorlogstijd, de tijd van de bovenste foto, heeft mijn vader het pand korte tijd in gebruik gehad als werkplaats en opslagruimte.
  Het was toen in een nogal vervallen staat.

  • Het stond in die dagen nog bekend als het gebouw van de Theosofische Vereniging.

 3. Een geweldig verhaal zeg over dat Volks-Bierhuis, zouden er meer bierhuizen in Den Helder zijn geweest vraag je, je natuurlijk af.

  • Misschien zijn er bierkenners onder ons die er meer vanaf weten, overigens voegt deze aflevering weer iets toe aan onze stads historie.

 4. Zo zie je maar zelfs als de boel al jaren geleden is gesloopt achterhaal je er nog de oorsprong en de geschiedenis van boven. Uitstekend gedaan Afgestoft.

 5. Ik kan mij vergissen maar was er in dat pand van de Theosofische Vereniging ook niet iets op het gebied van biljarten.