781 – Gasfabriek

Vorige week raakte ik op de Fabrieksgracht in gesprek met wat mensen die naar bleek lange tijd niet meer in Den Helder waren geweest. Uit het gesprek dat ik met ze had bleek al gauw dat ze Den Helder ontzettend veranderd vonden, sterker nog ze waren op de Fabrieksgracht op zoek naar iets van herkenning van het oude gasfabriek complex. En dan merk je pas hoe snel de tijd voort schrijdt want het is dit jaar alweer 40 jaar geleden dat het oude gasfabriek complex aan de Fabrieksgracht gesloopt werd. Even iets over de tijden van weleer. Ik weet nog goed, en er zullen ongetwijfeld onder u mensen zijn die dat nog beter weten dan ik, dat het een majestueus gezicht was als de gashouders helemaal vol waren. Ik begrijp best dat sommige onder u zich afvragen hoe het gasfabriek complex er ook weer uit zag! Dat wil ik graag illustreren met twee foto’s, één die gemaakt is aan de Spoorgrachtkant u weet wel waar vroeger de vleeskeuring zat. Op de tweede foto die gemaakt is in 1967 ziet u dat men bezig is met de sloop van de Gasbrug.

Foto: Gasfabriek aan de Spoorgracht.

Foto: Sloop Gasbrug.

7 Comments on “781 – Gasfabriek

  1. Leuk om dit nog eens terug te zien, inderdaad Cees de tijd gaat snel!

  2. Het is inderdaad flink zoeken naar iets van herkenning als je veertig jaar niet in Den Helder bent geweest en dan voor het eerst de Fabrieksgracht bezoekt. De straat is onherkenbaar veranderd in de loop der jaren. Het begon met het dempen van de gracht, daarna de sloop van de gasfabriek en vervolgens de teloorgang van houthandel Vinken. Het enige wat nog herinnert aan de straat van weleer, is het rijtje woningen tussen de Ruygweg en de Jan in het Veldstraat. En vooruit, de woningen en het kerkgebouw aan de Steengracht. Zelfs de houtsingel, die na het dempen van de gracht lang deel uitmaakte van het straatbeeld is inmiddels weer verdwenen.En nu zijn er weer plannen om het voormalige terrein van Vinken te herscheppen in een woonwijk, compleet met molen. Sommige straten houden decennia lang hetzelfde aanzien, anderen zijn voortdurend de klos…. Voor iemand zoals ik, die zijn jeugdjaren woonde op de Fabrieksgracht, is er evenals de mensen die ruim veertig jaar niet meer in Den Helder zijn geweest,inderdaad nog weinig dat doet herinneren aan vroeger….

    • Herinneringen aan het verleden zijn in Den Helder ver te zoeken.

  3. Alleen het gebouwtje aan de Fabrieksgracht waar denk ik nu een postduiven vereniging zit en de directeurswoning aan de Spoorgracht herinneren aan de voormalige Gasfabriek.

  4. Leuk om deze foto’s te zien maar blij dat die troep weg is, die smerige rotgrachten om de gasfabriek heen stonken altijd naar de ammoniak.

  5. Mooie foto’s uit een van mijn mooiste jaren in Den Helder.

  6. Eigenlijk was de gasfabriek de rijkswerf in het klein. Mijn oud-oom Henk Keet was er rond 1920 als smid werkzaam.