Mei 1920 door Marinus Vermooten

Vanaf het Christelijk Militair Tehuis aan de Kanaalweg wapperde de driekleur vanwege de opening van de Christelijke Mulo, een paar panden verderop. De School, van de vereniging ‘Laat de Kinderkens tot Mij Komen’ werd feestelijk in gebruik genomen. De ingebruikname werd opgeluisterd door her college van B & W, schoolhoofd N. Th. Avenarius en verschillende predikanten. De nieuwe school aan de Kanaalweg voldeed geheel aan de toenmalige gestelde eisen. Op de begane grond de laagste klassen, boven de hogere klassen met een afzonderlijk natuurkunde lokaal, tekenlokaal alsmede de leraren- en directiekamer. Nieuw waren de automatische spoelinrichtingen van de closets. Op de Hoogste verdieping zat een glazen overkapping waardoor veel licht het gebouw kon binnenkomen.

Foto: Chr. Mulo aan de Kanaalweg.

De kamer van koophandel en Fabrieken in Alkmaar verzocht B & W het Helderse Kanaal op diepte te brengen waardoor schepen bij het lossen niet meer zo’n 4 à 5 meter uit de kant kwamen te liggen. Gemeente bouwmeester R. Kastelijn dat bedrag op f 1.400,00 uit kwam maar merkte wel op dat slechts ten dele tegemoet werd gekomen aan de bezwaren van vervuiling van het vaarwater. Het kanaal was voor het laatst in 1898 uitgebaggerd. Bij peiling en het maken van een dwarsprofiel betoogde Kastelijn dat een grondige schoonmaak zeker uit hygiënisch punt dringend noodzakelijk was. Bij schatting zou er zo’n 82.00 kubieke meter bagger verwijderd dien te worden.

De commissie van Toezicht op het ziekenhuis en de gemeenteapotheek waren sterk voorstander van het aanstellen van een chirurg. de commissie herinnerde er aan dat de in het ziekenhuis verpleegde patiënten aan de Kerkgracht, voor wie minder dan twee gulden verpleegkosten werd berekend, alleen recht hadden op geneeskundige behandeling voor interne ziekten. Bij noodzaak voor een chirurg diende die van elders te komen. Gezien de geringe financiële draagkracht kon slechts in urgente gevallen worden voorzien van een chirurgische behandeling.

Installatiebureau G. van Baaren opende op 29 mei 1920 aan de Spoorstraat 56 een winkel in elektrische, gas-, sanitaire- en huishoudelijke artikelen. Na de brand van december 1919 in de Spoorstraat, waarbij een aantal zakenpanden verloren raakten, ontstond de wens dat bij herbouw de voorkeur uitging naar moderne winkelpanden. Gerrit van Baaren voorzag hierin en maakte op praktische wijze gebruik van de ruimte met een tweede uitgang aan de Breewaterstraat.

 

Foto: Gerrit van Baaren in de Spoorstraat.

4 Comments on “Mei 1920 door Marinus Vermooten

  1. Was Gerrit van Baaren soms de vader van ome Arie van Formosa in de Koningstraat?

  2. Bert, dat moet haast wel dat Gerrit van Baaren de vader is van Arie van Baaren.

  3. Arie van Baaren is zijn vader opgevolgd als kastelein van Formosa en daarbij dient opgemerkt dat Arie van Baaren het vak beter verstond dan zijn vader.