770 – Uit de Helderse Courant van 26 mei 1945!

Even iets uit de Helderse Courant van 26 mei 1945!

De mooiste gebouwen verdwenen.

Den Helder was geenszins een mooie stad. Toch is men onder het bestuur van burgemeester Driessen begonnen onze stad te verfraaien, hetgeen voortgezet is door burgemeester Ritmeester. Tijdens het vreselijke bombardement op 24 juni 1940 werd het politiebureau in de Prins Hendriklaan met de grond gelijk gemaakt; op de Rijkswerf werd toen het magazijn III vernietigd. Het ligt niet in onze bedoeling alle gebouwen op te noemen, wij doen slechts een willekeurige greep: het mooie gebouw van sociale zaken aan de Kanaalweg, het Casino, misschien niet een zeer fraai theater, maar groot en doeltreffend, de prachtige bioscoop Rialto en vele gebouwen aan de haven en op de Rijkswerf, verdwenen van de aardbodem. Het mag een wonder heten, dat men het Helden-der-zee-monument ongemoeid heeft gelaten, daar de Duitsers er toch niet voor terugschrokken het kerkgebouw aan hetzelfde plein gelegen, af te breken. Zeer te betreuren is de schade, welke het “Monument voor hen die vielen” opliep tijdens Den Helders laatste luchtaanval.

Wederopbouw.

Als er ergens wederopbouw nodig is, dan is het in Den Helder. Voor de oorlog bestonden er grootse plannen om onze stad uit te breiden, de haven te verbreden, het station te verleggen en nieuwe gebouwen op te richten. Het valt te betwijfelen of men wel ooit tot de verwezenlijking van deze plannen zal geraken; zeker gebeurt dit de eerste tien jaren niet. Veel zal bovendien afhangen van de plaats welke men Den Helder in het Nederland van de toekomst had toebedacht, van de verhouding van onze stad tot de Koninklijke Marine en van de financiën. Laat ons hopen, dat Den Helder, voorgegaan door een krachtig gemeentebestuur, de gelegenheid krijgt zich te herstellen van de slagen, welke het tijdens de oorlog te incasseren kreeg.

Foto: Casino aan de Kanaalweg.

Foto: De M.U.L.O. aan de Kanaalweg.

 

 

5 Comments on “770 – Uit de Helderse Courant van 26 mei 1945!

  1. En laten we het over de wederopbouw maar niet hebben, daar is weinig meer van over!

  2. Wat herinneringen aan burgemeesters betreft is die burgemeester Driessen (van 1928 tot december 1935) er maar bekaaid van af gekomen. Vooal als je leest wat er over hem geschreven wordt als hij in december 1935 plotseling overleden is: initiatief en grote voortvarendheid, warm hart voor de stad. Er is bij mijn weten in Den Helder niets naar hem genoemd en niets dat aan hem herinnert.

  3. Ja Den Helder is tijdens de oorlog heel was moois aan gebouwen kwijt geraakt. Maar helaas ook na de oorlog.

  4. Ik werd op deze rubriek geattendeerd door een vriend van ons en ik vind het geweldig. En zeker als oud Nieuwedieper doet dit je goed.