768 – DE HELDERSE RACING CLUB H.R.C. OPGERICHT OP 18 MEI 1920!

DE HELDERSE RACING CLUB – H.R.C.

Ik geloof dat iedereen dat wel heeft dat hij of zij een aantal belangrijke data in zijn hoofd heeft zitten! Soms gaat het over wanneer je familieleden jarig zijn, en in heel andere gevallen gaat het om historische feiten. En nou is er een datum die bij mij op het netvlies geschreven staat en dat is 18 mei. Op 18 mei 1920 werd de Helderse Racing-Club (H.R.C.) opgericht maandag dus 100 jaar geleden! Nou weet ik wel dat de voetbalvereniging H.R.C. niet meer bestaat en op 1 juli 2001 is opgegaan in FC Den Helder. Maar net zoals Marinus Vermooten op onze website een rubriek heeft over belangrijke gebeurtenissen die zich 100 jaar geleden afspeelden vind ik ook dat daar de oprichting van H.R.C. bij hoort.

Even iets over het begin! Uit de Helderse Courant van donderdag 20 mei 1920.

VOETBAL GECOMBINEERDE VERGADERING N.W.D., VICTORI EN SPORTCLUB

,,Op dinsdag 18 mei had in het Algemeen Militair Tehuis in de Spoorstraat bovengenoemde vergadering plaats. Er werd besloten tot ontbinding der betreffende verenigingen en tot weder oprichten van een nieuwe vereniging, welke de naam zal dragen ,,H.R.C.”. (Heldersche Racing Club). Het bestuur is als volgt: C.F. Fasol, voorzitter; Jb. Keppel Jr., secretaris; D. Duinker, penningmeester; B. Gastelaar en J. Augusteyn, commissarissen. Een elftal-commissie zal aangezocht worden voor het samenstellen der verschillende elftallen. Zondag 30 mei a.s. zal een proefwedstrijd tussen de elftallen gespeeld worden. Zij, die lid wensen te worden, kunnen zich hiervoor opgeven bij het bestuur, maar moeten door minstens twee leden worden voorgesteld. Wij vinden het een verblindend teken, dat tot deze fusie is besloten, hoewel wij liever gezien hadden, dat aansluiting bij ,,Helder” was gezocht. Deze vereniging speelt reeds in de derde klasse N.V.B., en het valt tegenwoordig niet mee om daar in te komen. En de Helderse voetballers en –liefhebbers zien toch zeker deze 3e klasser gaarne behouden? Tot zover dit artikel uit de jubileum ROODJAK van 1950”.

Als herinnering laat ik u genieten van iets uit het H.R.C. verleden!

Foto: H.R.C. bestaat 3 jaar op 18 mei 1920.

Foto: Twee oud- voorzitters Henk Rondèl en Leen den Broeder op zaterdag 18 mei 1985.

Foto: Suikerzakje H.R.C.

9 Comments on “768 – DE HELDERSE RACING CLUB H.R.C. OPGERICHT OP 18 MEI 1920!

  1. Fantastisch om hiermee de dag te beginnen H.R.C. was onze club, mooie foto van het driejarig bestaan overigens.

  2. H.R.C. was in mijn ogen de beste voetbal vereniging van Den Helder. Kijk allen maar eens in de historie van H.R.C. met legendarische trainers als mister Leavey en Piet van de Munnik.

  3. Leuk dat jullie aandacht besteden aan het feit dat H.R.C. 100 jaar geleden werd opgericht. Op 14 mei is Piet Nieuwstad overleden dat was ook één van iconen van H.R.C., bedankt voor dit artikel.

  4. Kan de stichting Afgestoft niet eens een beameravond organiseren over H.R.C., Cees jij hebt vast nog genoeg materiaal van je vader waar wat mee gedaan kan worden.

    • Dit lijkt mij een zeer terechte vraag, waar ik mij helemaal in kan vinden.

  5. Nou jongens, we zullen eens kijken wat we als Stichting Afgestoft kunnen organiseren in de vorm van een beameravond over een avondje amateur voetbal! Met H.R.C. in de hoofdrol fijne dag verder allemaal.

  6. Leuk artikel zeg, fijn dat jullie aandacht aan H.R.C. hebben besteed.

  7. Tijdens de eerste helft van de jaren vijftig misten mijn vriendjes en ik geen thuiswedstrijd van HRC. De naam van de club staat voor mij nog altijd synoniem met die van de door ons zeer bewonderde keeper Piet Lingbeek. Wat kon die man de bal ver uitschoppen. Tot over de middellijn. Onvergetelijk.