Februari -1920 door Marinus Vermooten

Bij de aanleg van de eerste elektriciteitskabels in Den Helder, was de vraag van menig Nieuwedieper, wanneer diens woning aan de beurt zou zijn. Personeel van het Provinciaal Elektrisch Bedrijf was druk doende met het spannen van de kabels. Er waren besprekingen waar de transformatorhuisjes moesten komen, die in de volksmond ook wel ‘Indische rijstschuren’ werden genoemd. en toen B&W vernamen dat een dergelijk huisje gepland was aan de overkant van het spoorwegstation, kwam zij hierop in actie, van Bijstand voor Bedrijven voor f 0.40/kilowatt uur, maar de directie van het Gasbedrijf wilde een hoger tarief, wat stuitte op bezwaren bij het gemeentebestuur. Uiteindelijk zou de Rijkswerf slechts f 0.25/per KWh betalen, welk bedrag overeen kwam met het in Amsterdam gehanteerde tarief. In aansluiting op de technische vooruitgangen opende C.G. Heitmeier aan de Wasstraat zijn elektrotechnische bureau annex winkel. Voor de hoofdbron van inkomsten zorgde defensie. Hij kreeg van hen de opdracht tot het aanleggen van elektrische installaties in het Koninklijk Instituut en in het Marinehospitaal aan de Buitenhaven. Nadat de marine dit zelf ter hand nam, moest Heitmeier zijn personeel inkrimpen en startte hij met de fabricage van radiotoestellen.

Benoit Polak, lid van de Israëlische kerkenraat  en voorstander voor een nieuwe Joodse school, overleed op 28 februari 1920. Benoit Polak was actief voor de Israëlische Toneelvereniging en exploiteerde samen ‘Musis Sacrum’ aan de Koningstraat, waar later de winkel van de firma Manheim gevestigd was. Benoit was een begenadigd cellist, speelde liefst kamermuziek, waarbij de kwartetten van Beethoven zijn voorkeur genoten. Maar het bekendst was Benoit Polak als declamator in het destijds bekende ‘Dubbeltjesnut’, een vereniging voor volkslezingen. Zijn spreekbeurten in schouwburg ‘Casino’ trokken altijd volle zalen omdat Polak’s literaire begaafdheden borgstonden voor een leerzame avond.

Foto: Dansschool Polak in gebouw ‘Musis Sacrum’, Koningstraat 1920.

In aanwezigheid van vele belangstellenden kwam op maandag 16 februari 1920 een afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen tot stand. Tijden de oprichtingsvergadering gaven zich meteen al 35 vrouwen op als lid. Men kon zich aanmelden bij Anna Wilhelmina Dekker-Klik, wonende aan de Westgracht, het latere gemeenteraadslid voor de Vrijheidsbond.

De Muziektent in het spoorplantsoen kon doelmatiger worden ingericht door in het fundament onder de vloer een bergruimte te creëren voor de muzieklessenaars, opvouwbare tuinstoelen en wat al dies meer.  Dit door het Stedelijk Muziekkorps ingediende verzoek werd door de gemeenteraad gehonoreerd, door het beschikbaar stellen van een bedrag van f 600,00.

Marinus Vermooten

3 Comments on “Februari -1920 door Marinus Vermooten

  1. Over elektriciteit gesproken: In het Vliegend Blaadje van maart 1913, over de opening van de Witte Bioscoop, is te lezen dat die een eigen installatie had die de elektriciteit leverde voor de projectoren en de verlichting. Aangedreven door een motor van 22 pk.

  2. Zo zie je maar hoe belangrijk elektriciteit is zelfs in 1913 werd er al over gesproken! In dit geval, wil Marinus bedanken voor zijn uitleg en Hans Zuidweg voor zijn aanvulling op dit artikel.