738 – Politie Sportvereniging Den Helder

Ik ben trots op deze stad en haar inwoners, want sinds wij op vrijdag 22 november 2019 van start zijn gegaan met de oudheidkamer krijgen we bijna wekelijks tientallen foto’s uit het verleden aangeboden met maar één bedoeling doe er iets mee! En daar geef ik ook heel graag gehoor aan in deze rubriek. De foto die ik vandaag aan u toon is een heel bijzondere, de foto is gemaakt op zaterdag 15 juli 1933 ter gelegenheid van een door de Helderse Politie Sportvereniging georganiseerde afstandsmars. Even ter info om precies te zijn in 1932 organiseerde de Politie Sportvereniging Den Helder de eerste afstandsmars, en het aantal wandelsportbeoefenaars is sindsdien gegroeid. Verschillende wandelsportverenigingen ontstonden en deze organiseerden zich in het comité tot behartiging van de wandelsporten in Den Helder. Deze organisatie omvatte meer dan 600 leden. En dat resulteerde er weer in dat de Politie Sportvereniging op zaterdag 15 juli 1933 twee marsen had uitgeschreven, één van 40 km voor personen boven 17 jaar en één van 25 km voor jeugdige personen beneden die leeftijd. Na afloop van de twee wandeltochten die bijna het gehele grondgebied van Den Helder bestreek nam de heer Schipper, adjudant inspecteur van politie het woord als voorzitter van de Pol. Sportver. In een korte speech dankte de heer Schipper de autoriteiten die hun medewerking hadden verleend tot welslagen van de twee wandeltochten. Daarna was het woord aan de heer Helder, die als waarnemend commissaris van politie de prijzen uitreikte. Zo won onder andere H.F.C. ,,Helder” een zilveren beker. En de oudste deelnemer de heer J. Boon uit Den Hoorn op Texel evenals de oudste deelneemster mej. L. Snoek uit Den Helder een zilveren lepel!

Foto: zaterdag 15 juli 1933.

5 Comments on “738 – Politie Sportvereniging Den Helder

  1. In de Helderse Courant van die dagen is te lezen dat de wandeltocht van 40 km pas om half drie ´s middags begon. De zaterdagochtend was in die dagen nog een halve werkdag.

  2. Als deze foto in Den Helder is genomen dan zou je zeggen dat men de Javastraat opgaat. Zo ja dan zien we ook de Middenweg en kijken we naar de Boerhavestraat en zien we in de achtergrond de school aan de Parallelweg.
    Ik heb in het verleden nog gezaalvoetbald tegen de Helderse Politie Sport Vereniging en als dat op een vrijdagavond was dan kon je na afloop met een gerust hart een biertje drinken want de tegenstander kon je exact vertellen waar er gecontroleerd werd!

  3. Nooit geweten dat er in Den Helder een Politie Sportvereniging Den Helder is geweest.