Januari 1920 door Marinus Vermooten

Januari 1920 door Marinus Vermooten

Op 1 januari 1920 trad de nieuwe kieswet in werking, zodat ook vrouwen het recht kregen mee te stemmen voor leden van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en gemeenteraden. Dit betekende allerminst dat vrouwen al direct gebruik konden maken. Het drukken van kiezerslijsten komen duurde nog enkele maanden. Pas op 15 mei 1920 mochten de vrouwen voor het eerst hu stem uitbrengen. Sommige politieke partijen was er veel aan gelegen vrouwen voor te bereiden voor hun deelname aan het politieke leven. In Den Helder was onder andere de afdeling van de RK-Vrouwenbond actief. Het Tweede Kamerlid Charles van der Bilt was bereid RK vrouwen in Den Helder een cursus te geven over staatsinrichting.

Wethouder Gerrit de Ven (Vrijzinnig Democraten) overleed in de nacht van 6 op 7 januari 1920 op 59=jarige leeftijd. Gerrit de Ven werd op 17 februari 1860 geboren in Maurik (Gelderland). Hij wilde in navolging van zijn vader onderwijzer worden maar koos voor een universitaire opleiding. Na zijn studie vertrok De Ven naar Zaandam. Op 5 februari 1889 vestigde hij zich hier als apotheker in de Spoorstraat als opvolger van Pieter Boon. Gerrit de Ven trad op 6 november 1900 toe tot de gemeenteraad. Op 20 juni 1905 volgde zijn benoeming tot wethouder voor de Gasfabriek en Waterleiding, gevolgd voor Onderwijs en Burgerhospitaal. Hij was voorzitter van de commissie voor het gemeenteziekenhuis, deed dienst als ambtenaar van de Burgerlijke Stand en trad op als plaatsvervangend burgemeester. De Ven was 23 jaar verbonden aan de plaatselijke afdeling van het Witte Kruis. Na het overlijden van dokter C.G. van der Lee in 1919, werd De Ven voorzitter van de provinciale afdeling van het Witte Kruis en aanvaardde een benoeming in het hoofdbestuur. Door ziekte was hij weldra niet meer in staat vergaderingen voor te zitten. In zijn dagelijkse leven stond hij bekend als onbaatzuchtig, bereidwillig en sympathiek. Zijn begrafenis trok dan ook veel belangstelling. Niet minder dan 10 rijtuigen volgden de lijkstoet. De baar werd door leden van de vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel, waar De Ven lid van was gedragen. In de Spoorstraat 28 werd op 30 januari 1920 de sigarenwinkel van Henricus Wormhoudt (1871-1928) heropend. Henricus Wormhoudt nam de tabak= en sigarenzaak Blanco in 1909 over van bierhandelaar en rookartikelenwinkelier M.C. Koch, die op 13 april 1909 overleed. Wormhoudt had een grote klantenkring en leverde aan de Koninklijke Marine. Naar believen werden de sigaren in speciaal hout- en blikverpakking verzend gereed gemaakt en kosteloos bezorgd bij het marinewachtlokaal. In de loop van 1922 veranderde het adres van de Spoorstraat 36. Twee gebogen spiegelruiten en elektrische verlichting vormden een attractie. De winkel was van binnen met eikenhout betimmerd en voorzien van in stijl geslepen glazen. Twee luchtkokers zorgden voor luchtverversing. Wormhoudt had een droogkamer ingericht met een kachel en ventilatie onder de vloer. Na zijn overlijden op 3 augustus 1928 zette de weduwe Agatha Alida de Ruijter het bedrijf nog enkele jaren voort. Het ging in 1931 over op C.J.M. Harmsen.

In de Kuipersteeg, hoek Binnenhaven 71 opende op 25 november 1895 in Wognum geboren Piet Tool aan de Achterbinnenhaven, hoek Kuipersteeg de Eerste Heldersche Machinefabriek en herstelplaats van motoren. Petrus Tool leverde machine- en motor onderdelen en importeerde aanhangmotoren voor vletten en pleziervaart. Na zijn verhuizing in 1926 naar Balikpapan, ging de industrie over op de werktuigkundige j. Borst.

Op vrijdag 9 januari 1920 werd de bioscoop Cinema Palace aan de Binnenhaven 2a heropend met de film Satan Opium. Een zedendrama in vijf afleveringen. De kindervoorstelling Het gele gevaar werd vanaf 14 januari 1920 vertoond.

 

2 Comments on “Januari 1920 door Marinus Vermooten

  1. Heel leerzaam weer de aflevering over januari 1920!
    Marinus bedankt!

  2. Meneer Vermooten wanneer komt u weer eens met een beamerpresentatie bij café Kaper?