December 1919

DECEMBER 1919 door Marinus Vermooten.

In IJmuiden overleed op 79 jarige leeftijd Casper Diedrich Zur Mühlen, familielid van de gelijknamige cargadoors firma. Een lange reeks van jaren was woonachtig geweest in Den Helder. Tijdens die periode had hij veel en nuttig werk voor de gemeente verricht. Zijn belangrijkste werk was de oprichting van de Vereniging Liefdadigheid naar Vermogen. Op 20 december 1890 bijeen werd Zur Mühlen gekozen tot voorzitter. ook was hij de stichter van het Fonds tot ondersteuning van redders van schipbreukelingen. Bij het bezoek van Koningin Emma op 12 september 1894 zorgde Casper Zur Mühlen voor een waardig ontvangst, mede omdat hij betrokken was bij een hiervoor speciaal opgerichte feestcommissie. De ambachtsschool, de Texelse Stoombootdienst en het badhuis aan de Binnenhaven waren door hem financieel ondersteund. Door zijn vele relaties als reder en cargadoor was hij in staat veel jongeren te helpen door hen bij bevriende relaties aan te bevelen. Menigeen dankte zijn goede positie aan diens bemoeienis.

Een grote uitslaande brand, die sinds mensenheugenis niet meer was voorgekomen, legde op vrijdagmiddag 19 december 1919 een aantal winkelpanden in de binnenstad in de as. Door onbekende oorzaak brak er rond de klok van vier uur brand uit in het dubbele perceel van de firma Oudkerk en van Praag aan de Spoorstraat 52-54. Op dat moment stond er een harde wind waardoor in een mum van tijd beide winkels in lichterlaaie stonden. Niet alleen de aangrenzende panden maar ook de aan de overzijde gelegen woningen liepen gevaar. Dertig minuten na het uitbreken van de brand was het hele blok in de Spoorstraat, tussen Spui- en Prinsenstraat, in vlammen op gegaan. De brandweer was mede door de felle wind en aanwezige brandbare stoffen niet bij machte een dergelijke brand te bedwingen. Behoudens de plaatselijke brandspuiten rukten ook de stoomspuiten van de Rijkswerf en Fort Erfprins uit en slaagde erin met vereende krachten de omvang van de brand te beperken. De stoomspuit werd om voldoende water te krijgen neergezet bij het graanpakhuis van Witsenburg aan de Westgracht. Vanaf hier liepen de slangen door de Breewaterstraat naar de Spoorstraat. Het perceel van Oudkerk en van Praag was binnen een half uur een ruïne. De tegenover staande drogisterij van Gelijsteen en de manufacturenzaak van Joh. Ham troffen hetzelfde lot. De belendende percelen van café Woud en de winkel in gas- en elektriciteitsbenodigheden van Gerrit van Baaren liepen eveneens ernstige schade op.

Foto: Winkel G. van Baaren.

Uiteraard trok de brand een enorme mensen massa aan, en omdat de wind enigszins ging liggen breidde de brand zich niet uit. Omdat de sabbat was ingegaan en de zaak een kwartier daarvoor al gesloten was, was er niemand meer aanwezig in de winkel van Oudkerk en van Praag.

Foto: spoorstraat rond 1920.

 

2 Comments on “December 1919