715 – Chinees Restaurant Tong Fa aan de Zuidstraat

Ik weet niet hoe het met u gesteld is, maar af en toe bekruipt mij een gevoel dat ik terug verlang naar stadsgezichten die inmiddels alweer enige tijd tot ons verleden behoren! Logisch zult u denken want dat is natuurlijk de wekelijkse voeding die ik nodig heb om de rubriek Afgestoft te schrijven. Maar toch de hang naar het verleden hoeft niet altijd uit oude foto’s te bestaan zo kan ik ook intens genieten van mijn oude Kapitein Rob boekjes om maar iets te noemen. Maar terug naar mijn uitgangspunt de verdwenen stadsgezichten. Voor vandaag heb ik een foto van de Zuidstraat voor u uitgezocht waarop nog het befaamde Chinees Restaurant Tong Fa te zien is. Volgens mijn gegevens was de eigenaar van Tong Fa een zekere Y.C. Chi. Nou wil het toeval dat ik van de week een fotootje in handen kreeg waar twee mannen op staan afgebeeld en vermoedelijk één ervan is dhr. Y.C. Chi misschien is er onder u iemand die hem herkend. Verder op de foto zien we in het midden nog de woning van de weduwe Kalis en uiterst links de huisartsenpraktijk van dokter Trouw.

 

 

5 Comments on “715 – Chinees Restaurant Tong Fa aan de Zuidstraat

 1. Mijn herinnering gaat wat verder terug.
  Die huisartsenpraktijk was eerder van een dokter Proost.
  Er heeft op Zuidstraat 7 eerder een Chinees-Indisch restaurant “Maison Java” gezeten, ik zie op Intenet in 1948 daarheen verhuisd van Middenweg 195.
  Een herinnering: onze kennismaking met de loempia. Maison Java had ermee geadverteerd en mijn vader zei: bel jij eens even en vraag wat dat is.
  Nadat die loempia ons telefonisch was beschreven werd ik erheen gestuurd om er een paar te halen. Er werd daar nog bediend door een kelner in rok.
  Er waren in die tijd bedrijven op allerlei gebied die zich Maison noemden, vaak Maison en een achternaam, Maison Gerrets, Maison Maas, enz. Volgens een grapje waren er mensen die dan dachten dat Maison een voornaam was: kan ik Maison zelf even spreken?

 2. Chinees Restaurant Tong Fa was een geweldig goeie chinees, dat weet ik wel en het mooie was dat ze je bestelling ook thuis brachten. En laten we eerlijk wezen Tong Fa en Nanking waren de toppers in Den Helder. Leuk stukje over “Maison Java” Hans bedankt daarvoor.

 3. Net zo vergankelijk als deze panden aan de Zuidstraat was het automerk Austin. Inderdaad, het is een Austin Princess die voor de deur staat. Ooit auto van het jaar. Probeer er nu maar eens 1 te vinden …..

 4. Voor huisaarts Proost (de dochter heb ik in 1985 gesproken)was er als voorganger dokter Schurman.Van beide huisartsen heb ik een artikel geschreven, maar laten we ons beperken tot dokter Proost. De dochter woonde in Bilthoven.
  De op 19 juni 1900 te Utrecht geboren huisarts J.B. Proost koos na zijn middelbare opleiding voor de studie medicijnen. Voor hij in het voorjaar van 1932 definitief de praktijk van
  zijn voorganger H. Schurmann (1881-1933) aan de Zuidstraat overnam had hij ruim vier jaar geassisteerd bij de afdeling interne ziekten en verloskunde in Haagse gemeentehospitaals. In 1927 behaalde Proost zijn artsendiploma en promoveerde in 1941 op het proefschrift over het cholestrerine- en phosphatiden-gehalte van het bloedserum.
  Proost’s drukke praktijk stonden niet toe openbare functies te bekleden. Desalniettemin was hij bijzonder actief als penningmeester van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij
  tot Bevordering der Geneeskunst afdeling Den Helder en afdelingssecretaris van de Landelijke Huisartsenvereniging. Hoewel veel van zijn patiënten in de Visbuurt en het centrum woonden had hij cliënten in heel Den Helder. In die tijd werkten huisartsen niet in een bepaalde buurt. Enige tijd na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vertrok Proost met zijn gezin uit Den Helder. Na een periode in Bilthoven te hebben gewoond, verhuisde hij naar Obdam waar hij geevacueerde patiënten bezocht. Later hield hij spreekuur in Anna Paulowna en mocht de spreekkamer van zijn collega Orlee daartoe gebruiken. Proost is ook tijdelijk ondergedoken
  geweest. Zo herinnert zijn dochter Lies zich het moment dat hij via de voordeur binnen kwam en meteen door de achterdeur de weilanden invluchtte. De Duitsers kwamen hem halen,
  maar zouden hem niet vinden. Zijn woning aan de Zuidstraat werd in beslag genomen en is door de Duitse auto-riteiten gebruikt. Na de bevrijding, in 1945, keerde het gezin naar
  Den Helder terug. In 1953 aanvaardde hij een functie als bedrijfsarts van de Nederlandse Spoorwegen met Amersfoort als standplaats. Deze richting had reeds enige jaren zijn
  interesse omdat de bedrijfsarts op medisch sociaal terrein een belangrijk en verantwoordelijke positie als vertrouwensman innam tussen het personeel en de directie. Proost’s werk bestond uit het verrichten van keuringen, hulp bij ongevallen, het bezoeken van zieke personeelsleden en preventief onderzoek. Hij heeft veel gedaan om gehoorstoornissen te voorkomen bij geluidsoverlast. Na 1965 is hij werkzaam geweest
  als bedrijfsarts bij de mijnen in Zuid Limburg. J.B. Proost overleed op 5 maart 1983 in zijn
  laatste woonplaats Bilthoven.

  Dokter Schurman had twee dochters. Ze leefden in 1985 beiden nog.
  p.s in het vrijdag verschenen jaarboek 1956 van week tot week o.a. een portret van dokter Bakker die op zijn negentigste nog patiënten bezocht. De enige dochter van dokter Bakker woonde in Schoorl en was een verwoed ansichtkaartenverzamelaar. Ze heeft mij ooit een keer opgezocht. Vermoedelijk overleden.

 5. In het Helders Horecaboek staat vermeldt dat de laatste jaren van dit Chinees restaurant allerminst goed is afgelopen en men het met de hygiëne niet zo nauw nam. Zelf herinner ik me de ratten die op het plaatsje achter het restaurant werden aangetroffen. Omdat mijn ouders een woonark hadden waar ik tijdelijk op mocht wonen liep ik er ‘s avonds weleens langs. Met nabij een gietijzeren pisbak in combinatie met levensgrote ratten besloot ik ‘s avonds de route Zuidstraat te nemen in plaats van via de Keizersgracht naar de ‘Arnet’ (naam van de woonark) te lopen die overigens nabij de Botbrug lag. Eind 1965 is de ‘Arnet’ versleept naar de Achterbinnenhaven.