Oktober 1919

Tijdens de raadsvergadering van oktober 1919 kwam de bestrijding van de werkloosheid ter sprake. Enkele openbare werken, waarvoor de kosten geraamd waren op f 240.000,00 zouden worden ingevoerd. In dit bedrag zat verdisconteerd f 75.000,00 aan arbeidslonen. Drie jaar eerder, besloot de gemeenteraad aan de Doggersvaart een openbare lagere school te bouwen. Hiervoor werd een buitengewone Rijkssubsidie toegezegd maar, in overeenstemming met de wens van het ministerie bleven de bouwplannen vanwege oorlogsomstandigheden achterwege. Sinds die tijd bleek dat men niet langer op steun van de overheid kon rekenen. Op diezelfde plek werd de bouw van een school voor Protestants Christelijk onderwijs voorbereid. Nadat per referendum de bevolking van Koegras zich had uitgesproken voor de bouw van een openbare lagere school, verleende de gemeente de bouw van een dergelijke school voorrang. Van particuliere zijde werd voorts besloten tot de bouw van een school voor bijzonder onderwijs. Omdat B&W vonden dat totstandkoming van twee scholen in elkaars nabijheid niet gewenst was, werd overleg tussen de Protestantse Schoolvereniging en de commissie van bijstand voor het onderwijs, besloten dat het lot besliste wie er mocht bouwen. Die viel ten gunste uit voor het bijzonder onderwijs. Hierop stelde de raad voor het besluit van 1916 in te trekken. Uiteindelijk besloten twee ambtenaren tot het instellen van nader onderzoek waarbij het belang van de ouders in het schoolrayon voorop stond. De directeur generaal der Zuiderzeewerken, het dagelijkse bestuur van de gemeente en vooraanstaande personen bespraken de mogelijkheid om, vanwege de drooglegging van de Zuiderzee, het afwateringskanaal vanaf het Balgzandkanaal bij de Kooy langs de Koegrasserdijk bevaarbaar te maken voor scheepvaart en visserij. De openingsvoorstelling van bioscooptheater Scala aan de Kanaalweg, die de mensen kende als de Eerste Heldersche Bioscoop, vond plaats op 3 oktober 1915. De kassa stond aan het einde van de lange gang die verbreed werd en toegang gaf tot de vestibule. Het theater telde ruim 600 zitplaatsen, die boven de twee loges waren aangebracht. Men voorzag elke loge van elektrische verlichting. Bezorgde de zaal een schitterend effect. Behalve een verbeterd filmdoek had men een toneel waarop artiesten hun variéténummers opvoerden De directie had ter gelegenheid van de opening hiervoor de humorist Harry Woodward uitgenodigd. Als films vertoonde men een blijspel ‘De Oesterprinses’. De wijze waarop een stoet mannelijke en vrouwelijke bedienden deze prinses in het bad hielpen was apart. De filmaker hadden vanzelfsprekend de toen heersende kuisheid in acht genomen. De muzikale omlijsting, de films waren nog geluidloos, werd verzorgd door orkestleider Floris W. Nap met aan de vleugel W. Boon. Beide musici droegen de door Nap gecomponeerde Scala feestmars aan de directie op.

Marinus Vermooten.

Foto: Scala bioscoop aan de Kanaalweg.

5 Comments on “Oktober 1919

  1. Bestaat die Scala Feestmars nog Marinus!
    Het zou toch mooi zijn als de Marinierskapel dat zou spelen als Marinus in de raad zit!

  2. Beste Marinus, van een school aan de Doggersvaart staat mij niets van bij of je moet mij kunnen vertellen waar deze dan gestaan heeft. Wel weet ik van een protestants christelijke school aan de Kortevliet waar de heer Bommel ooit het hoofd van was.

  3. Ik heb ook nog nooit van een school aan de Doggersvaart gehoord, alleen de school aan de Kortevliet ken ik!

    • Die school aan de Doggersvaart is er inderdaad uiteindelijk niet gekomen. De gemeenteraad had er in oktober 1919 wel oren naar en stemde hiermee in maar uiteindelijk is deze er niet gekomen en verrees deze school aan de Kortevliet. Hier kom ik t.z.t. nader op terug als die school werd geopend. De scala feestmars zal mogelijk nog wel ergens aanwezig kunnen zijn, maar als men toch een mars voor me wil spelen tijdens de beëdiging op 4 november aanstaande (hoeft niet perse) dan maar een uitvoering van het (Helders) Stedelijk Muziekkorps. Dat bestaat ook nog steeds en is wat zuiniger voor een optreden in de Raadzaal dan het Marinierskapel uit Rotterdam. En dan natuurlijk uit te voeren het Helders stedelied dat volgens mij nooit wordt uitgevoerd. Wellicht een rondvraag waard.