696 – Fabersche Brug en Nieuwe kerk

Het mooie van deze rubriek, die voor degene die daar interesse in heeft iedere zondag door bijna 1000 bezoekers wordt bekeken is de afwisseling die ik maak tussen oude prentbriefkaarten en foto’s van Den Helder. Zo draagt de ansichtkaart die ik u vandaag laat zien het onderschrift: “Fabersche Brug en Nieuwe Kerk, Den Helder”. Kennelijk heeft de in dienst van de lichtdrukkerij J.M. Schalekamp uit Buiksloot zijnde fotograaf bij buurtbewoners naar de naam van de oeververbinding geïnformeerd – en kennelijk woonde op de hoek van de Westgracht/Bierstraat de brugwachter/schoenmaker Faber. Waarmee de zaak is opgelost. Iets heel opvallends toont dit beeld uit het verleden ons, namelijk de plaats waar de “pisbak” troonde. Heel in het oog vallend voor Jan en alleman en wel in het bijzonder voor de passerende wervianen en degenen die de Nieuwe Kerk bezochten. Het moet destijds wel een steen des aanstoots zijn geweest. Geen wonder dan ook, dat er van gemeentewege besloten werd om nieuwbouw te plegen een kleine 100 meter noordwaarts, weinig opvallend tussen het geboomte. Bovendien werd het een fraai stukje architectuur, voorzien van een op het menselijk fatsoen gerichte tekst, aangebracht op degelijk tegelwerk. Bijna zouden we met dit verhaal vergeten dat we hier met een prachtig stukje Helderse historie te maken hebben, compleet met de oude Spoorbrug (“Martelaarsbrug” in de volksmond).

5 Comments on “696 – Fabersche Brug en Nieuwe kerk

 1. “Fabersche”, lelijk germanisme, is geen Helders.
  Ik denk dat die fotograaf iemand heeft horen zeggen: “Faber z´n brug”.

 2. Heel bijzonder deze naamgeving. De foto is een bekende, het opschrift niet. Echter in 1861 werd het volgende gepubliceerd in de:
  “Nieuwedieper Courant”. door Burgemeester en Wethouders
  aanbevolen: J. Faber, J.G. Lelijveldt en C. Kruithoff.
  Met 11 stemmen werd de eerst- aanhevolen kandidaat, J.B
  Faber, benoemd. Een stem werd uitgebragt op C. Kruithoff.
  De tekst op de foto geeft dus aan dat hij werd aangesteld als brugwachter vóór de ingebruikname.
  “Martelaarsbrug” kan ook afkomstig zijn uit het feit dat de brug in het begin erg moeilijk open en dicht ging. Martelen dus.

 3. Maar 1000 bezoekers? Dat vind ik weinig eigenlijk voor zo’n schitterende site. Weer een hele interessante foto. Bij de brug ligt een schip (botter?) te wachten. En ook alle elektriciteit nog bovengronds. En wat die pisbak betreft, vandaag staat heel toevallig een artikel in het AD over het toiletbeleid van gemeenten. Bedankt weer hoor voor de mooie foto.

 4. Ik heb mij dat eigenlijk altijd al afgevraagd; is de pisbak voor de wervianen geplaatst? Ik kan mij niet voorstellen dat deze voor de Kerk bezoekers was.