661 – Koninginnedag viering

Afgelopen dinsdag 30 april sloten we bij café Kaper het voorseizoen van de Stichting Afgestoft af. Maar tijdens de avond haalden we wat herinneringen op aan vroegere Koninginnedagvieringen en het viel een ieder op dat er de afgelopen jaren veel dingen veranderd waren. U weet het misschien ook nog wel dat we zowel op het Julianaplein als op het Bernhardplein altijd van die grote parades hadden en die werden dan meestal afgesloten met een Flypast waaraan verschillende soorten van vliegtuigen en helikopters aan meededen. Maar met de jaren zag je dat gewoon minder worden, ik heb het zelfs nog eens meegemaakt dat er alleen een paar Lynx helikopters van het voormalige Marine Vliegkamp De Kooy overkwamen! Maar toch straalden die parades op de Helderse pleinen iets vertrouwds uit als een soort van binding, met de marine, de landmacht en de luchtmacht want er was een tijd dat deze drie eenheden nog gezamenlijk in onze stad actief waren. Vandaag krijgt u van mij een foto te zien van een Koninginnedagviering op het Bernhardplein met op de voorgrond een peloton van de Marva’s. Links op de foto zien we ook nog het inmiddels al weer jaren geleden gesloopte bejaardenhuis Goede Ree.

 

3 Comments on “661 – Koninginnedag viering

 1. De MARVA is afgeschaft, vrouwelijke militairen zitten organisatorisch gemengd met de mannen.
  Ik herinner me de komst van de eerste vrouwen als adelborst, jaartal vergeten. Het haalde de landelijke pers. Er ging op het KIM een rondschrijven aan vooraf met waarschuwingen en strenge verboden. In het legeringsgebouw, waar de adelborsten een eigen hokje hadden, werd een gedeelte verboden gebied verklaard voor alle personen het mannelijk geslacht.
  De eerste lichting bestond uit drie, één ervan had gekozen voor zeedienst en is nog commandant van een echt oorlogsschip geworden. Maar de meeste vrouwen kiezen voor administratie. Ze konden in mijn tijd nog niet kiezen voor marinier en vrouwen bij de mariniers is tot op de dag van vandaag een probleem gebleven.
  Eerder werden er ook wel ook wel vrouwelijke officieren opgeleid, aspirant reseve-officieren marva, zogenaamde AROMA´s, maar die waren geen adelborst. Kregen een korte opleiding, vergelijkbaar met de opleiding tot reserve-officier van diensplichtigen.

  • HZdwg,
   Vanaf 1983 worden er aan het KIM ook vrouwelijke adelborsten toegelaten.
   Wijsheid uit Wikipedia.

 2. Waar blijven foto’s van de parade op Koninginnedag zoals die werd gehouden voordat de spoorlijn werd ingekort en die kale stenen pleinen werden aangelegd?
  Voor die tijd werd de parade gehouden op de Javastraat. Voor het plantsoen aan de Sumatrastraat werd en klein podium opgesteld van waaraf de top van de marine de parade afnam. Langs de Javastraat waren eindeloze rijen matrozen opgesteld. De Marinierskapel was er altijd bij. De Matrozenkapel bestond toen nog niet.
  Nog even over de marva’s: voordat die naar het marvaschip aan de Buitenhaven verhuisden, waren zij gehuisvest in een marinegrijs geschilderde woonboot, met een rechthoekige houten opbouw, gelegen
  in de werfgracht tegenover het gemeentelijk lyceum (en de Marineclub).
  Foto’s??