Melkhandelaren – door Marinus Vermooten

APRIL 1919.

De lokale melkhandelaren besloten om het gebouw van de vroegere Centrale Keuken te huren en hierin een melkcentrale te vestigen.

Zij werden hiertoe min of meer genoodzaakt omdat de veehouders hun melk uitsluitend nog aan zuivelfabrieken wilden leveren.

Zouden zij hier niet op ingaan dan liep de melkvoorziening in de winter gevaar. Met dit besluit konden de handelaren dan coöperatief

een fabriek ‘uitkopen’ en bovendien werd de melk beter behandeld. Zo kon zuur geworden melk door een karnmachine verkarnt worden

en er kwamen koelvaten in het gebouw.

Nieuw Dagblad.

Den Helder maakte kennis met het RK Dagblad voor Den Helder en Omstreken. Zo had de redactie van deze krant bemerkt

dat sinds enige tijd katholieke inwoners van Den Helder allerlei pogingen in het werk hadden gesteld om Helderse nieuwsgaring

in een katholiek dagblad te krijgen. Men concludeerde hieruit dat het geloofsleven, door middel van de eigen pers, verdiept

moest worden en men vond dat zowel het liberale als socialistische gezindte in de media alle gelegenheid kreeg om haar

‘verderfelijke’ ideeën te verkondigen. Zo wilde de redactie van dit Roomse dagblad hieraan een einde maken en zij riep de katholieken

op om zich op deze krant te gaan abonneren.

 

Vliegtuigongeluk.

Op vliegveld ‘De Kooy’ boorde op 22 april 1919, als gevolg van een motordefect, een manoeuvrerende vliegmachine tijdens het

nemen van de bocht, zijn neus in de grond.  Eén van de inzittende, de Helderse sergeant-vlieger Rienus Blankers, vond hierbij de dood.

De piloot wilde een hoogtevlucht maken, maar op ongeveer 40-50 meter hoogte weigerde de motor, waarbij de afstand naar de grond

te klein was, om in glijvlucht naar beneden te kunnen komen.

 

Handel en Nijverheid.

Aan de Koningstraat 47 werd op 12 april 1919 een filiaal van bakkerij van Alphen geopend. De op 26 september 1887 in Naaldwijk geboren Henricus Johannes van Alphen startte als bakkersknecht in Den Haag. Later kwam hij in loondienst bij een luxe banketbakker en leerde hij ook zijn echtgenote M.W. Mol kennen. Ze trouwden in 1915 en omstreeks die tijd nam hij de banketbakkerij van Jacobus Mol in Den Helder over die door een oom van zijn vrouw werd geleid. Ooit was dit pand aan de Dijkstraat een herenlogement geweest, hier had ook Napoleon toen hij Nieuwediep bezocht, de nacht doorgebracht. Later werd het pand verbouwd tot bakkerij, winkel en enkele woningen. In de bakkerij zaten ouderwetse machines die van Alphen meteen al door modernere verving. De met hout en turf gestookte oven werd in 1920 vervangen door een kolen gestookte heteluchtoven. Door hard te werken en het leveren van 1ste klas kwaliteit groeide de zaak, op vaktentoonstellingen behaalde hij eervolle prijzen. Grote bekendheid verwierf hij met zijn platte ronde koekjes met crème in de vorm van een kikker. Deze ‘kikkerkopjes’ hadden een notensmaak en werden voor ƒ 0.09 per stuk verkocht. De mobilisatie van 1914-1918 werkte in van Alphen’s voordeel, want aan het Marsdiep lagen vele soldaten gelegerd. Geleidelijk aan kwamen er vier filialen, eentje aan de Brakkeveldweg, eentje aan de Zuidstraat, eentje aan de Koningstraat en eentje aan de van Limburg Stirumstraat. Dit laatst genoemde filiaal werd later overgenomen door Luc van de Bogaerde. De bakkerij aan de Dijkstraat werd in 1942 ontruimd omdat de bezetter de straat tot ‘Spergebied’ had verklaard, men betrok toen een pand in de van Galenstraat.  Toen waren drie van filialen al opgeheven, alleen het filiaal in de Koningstraat is tot omstreeks 1948 open gebleven. Alle activiteiten werden vanaf toen vanuit de van Galenstraat gedaan, in 1942 evacueerde het gezin van Alphen naar Anna Paulowna waar hij voor boeren die hem de benodigde grondstoffen leverden, taarten en cakes bakten. Toen Henricus van Alphen overleed op 20 mei 1955 nam zijn zoon Albert de zaak in de van Galenstraat tijdelijk over.  Maar deze zoon werkte als klerk op het gemeentehuis en voelde in feite niets voor het bakkersvak. Vandaar dat hij in 1956  de zaak ophief  en in datzelfde jaar verdween de firma Maison van Alphen ook uit het zakenregister.