658 – Van Amstelklasse Fregatten

Foto’s van de Buitenhaven blijven altijd iets avontuurlijks hebben vooral als ze zo ergens in de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn gemaakt! Op de foto die ik u vandaag toon zien we een vijftal Van Amstelklasse fregatten liggen. En dat zijn volgens de nummer volgorde Hr. Ms. Van Zijl, Hr. Ms. De Zeeuw en Hr. Ms. Dubois. De twee resterende schepen waar we de nummers niet van kunnen zien moeten Hr. Ms. Van Amstel en De Bitter zijn. De fregatten van de Van Amstelklasse waren voormalige destroyers van de Bostwick- of Cannonklasse van de Amerikaanse marine. In het kader van het Mutual Defence Aid Program (MDAP) werden ze in 1950 aan de Koninklijke Marine in bruikleen gegeven. In 1967 gingen de schepen terug naar de Verenigde Staten en werden ze vervangen door de fregatten van de Van Speijkklasse ook wel de Leanderklasse genoemd. Op de foto die volgens mij op een rustige dag genomen is zien we nog net de achtersteven van Hr. Ms. Pelikaan.

2 Comments on “658 – Van Amstelklasse Fregatten

  1. In 1951 ben ik als stageair aan boord van de “De Bitter” geweest en ik herinner me dat dat schip bijzondere voortstuwing had: diesel-elektrisch.