644 – Drogisterij Spierenburg

Ik geloof dat bijna heel Den Helder zo langzamerhand op de hoogte is van het feit dat ik enige weken geleden samen met mijn vrouw heerlijk gewandeld heb in de van Galenbuurt! De aanleiding was heel gewoon laten we eens wat jeugdherinneringen ophalen en als je daar eenmaal aan begint kom je al snel uit op de plek waar je bent geboren en dat is voor mijn vrouw de van Galenbuurt. Het mooie is als je daar rondloopt dat je bij elk willekeurig pand kan opnoemen welk winkeltje daar vroeger heeft gezeten! In het Helders Weekblad heb ik vorige week al uitvoerig uitgelegd dat we in de van Galenstraat werden aangesproken met de vraag of ik in het bezit was van een foto van het houten kleuterschooltje. En het mooie is dat ik na plaatsing van de foto van het kleuterschooltje enkele tientallen reacties heb gehad van personen die graag in het bezit van de foto willen komen. En omdat de van Galenstraat nou eenmaal een straat is geweest waar je eigenlijk voor van alles en nog wat terecht kon toon ik u vandaag een foto van de drogisterij van Spierenburg. Geniet er maar van.

 

Cees Rondèl

8 Comments on “644 – Drogisterij Spierenburg

 1. Mooie foto Cees. Ik vind die oude Albert Heijn ook zo prachtig, met die oude tegels nog in de gevel.

   • Ja, dat is toch ook niet de eerste keer Bodelo?
    Ik heb het een paar keer gefotografeerd, een prachtig pandje.

    • Klopt Hijneken. Maar na het trieste overlijden van de eigenaar hebben de nabestaanden nu geen keuze. Anders had er nog een winkel ingezeten.

 2. Vroeger maakten drogisten sommige van hun producten zelf, en de vijzel was hun gereedschap.
  Ik herinner me uit de jaren ´50 dat een kennis van een kennis examen deed voor het vakdiploma drogist. Moest met een vijzel een smeersel klaarmaken.

 3. De Van Galenstraat ontwikkelde zich kort na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) tot een winkelgebied, van belang voor de bewoners van de nieuw aangelegde Van Galenbuurt. Een van de middenstanders, Karel Dol, startte er 16 september 1922
  drogisterij De Vijzel. De tegenvallende bedrijfsresultaten waren voor Dol aanleiding de drogisterij af te stoten en de kapperszaak te verplaatsen naar de Vlamingstraat 80. De
  Vijzel ging vervolgens over op de 22-jarige Cornelis Willem Spierenburg, wiens vader in Utrecht een stoomwasserij leidde, waar zestig mensen emplooi hadden. Zijn zoon Cornelis
  toonde geen interesse voor de wasserijen, solliciteerde met succes voor bediende in achtereenvolgens een Utrechts en een op Texel gevestigde drogisterij. Hoewel ieder vrij
  was het beroep van drogist uit te oefenen had Spierenburg een gedegen kennis opgedaan. Wel bleven het te verhandelen geneesmiddelen beperkt en verkocht hij een assortiment
  Artikelen, die ten dele niet specifiek waren voor een drogisterij, zoals parfumerieën. De voortzetting van De Vijzel leek aanvankelijk weinig bemoedigend, de eerste week-
  opbrengst bestond uit dertig gulden. Voor Spierenburg aanleiding het op een andere boeg te gooien met klantvriendelijke aanbiedingen meer publiek te trekken. Hij plaatste een advertentie en scoorde al direct met de verkoop van de echte Boldoot Eau de cologne, ook in de losse verkoop leverbaar. Veel klanten namen een flesje mee en lieten
  dit via een klein trechtertje aanvullen, wat het reukwater goedkoper maakte. Verder kon iedereen gratis gebruik maken van de weegschaal. Spierenburg woog en vouwde zelf de hoofdpijnpoeders en hakte de staven laurierdrop op maat (de brokstukjes vlogen hem soms om de oren). Verder had hij dispensatie voor het vullen van de verbandkisten
  van hier verblijvende (koopvaardij) schepelingen en beroepsvissers. Ondanks zijn sterk groeiende klandizie trok Spierenburg nog wekeIijks per transportfiets naar Texel,
  waar hij enkele klanten had. In augustus 1933 werden de activiteiten verlegd naar het adres Van Galenstraat 61 in een ruimer pand waar voordien het aannemersgezin H.
  Riemers woonde. Daar bouwde Spierenburg verder aan een moderne bedrijfsvoering. Zo beschikte hij als eerste in Den Helder over een kasregister en moderniseerde de winkel
  door een fraai tableau en glazen toonbank. Na het volgen van enkele opleidingen trad zoon Willem per 1 januari 1956 toe tot de drogisterij. De vennootschap onder firma werd in 1968 na twaalf jaar ontbonden waarna Willem Spierenburg De Vijzel als eenmanszaak voortzette. Mede door de toevoeging van het assortement geneesmiddelen en parfumerieën in
  supermarktten en de komst van de drogisterijketen De Trekpleister ging de omzet zienderogen achteruit. Deze ontwikkelingen waren voor Willem Spierenburg aanleiding het
  bijna zestigjarige bedrijf per 30 juni 1980 op te heffen.