642 – Schagenstraat hoek Kroonstraat

Vorige week kreeg ik een unieke serie foto’s in mijn bezit, foto’s die allemaal geschoten waren in en om het braakliggende terrein van het voormalige spoorwegemplacement. Het oude station is in 1958 gesloopt. De foto die ik u vandaag laat zien, is volgens mij gemaakt op de hoek Schagenstraat hoek Kroonstraat waarbij de Kroonstraat uitkomt op de Parallelweg. Wat de foto zo uniek maakt vind ik, is dat we hier te maken hebben met twee soorten van straatverlichting zowel gas als elektriciteit. Verder zien we op de achtergrond de Polderweg met de Josefschool en daar bovenuit torent de toenmalige nieuwbouw van het Lidwina ziekenhuis. Wat overigens wel opvalt anno 2019 is dat de bebouwing aan de Polderweg in der loop der jaren weinig verandering heeft ondergaan. Sterker nog Woningstichting is druk bezig om de oude volkshuisvesting woningen aan de Polderweg (hier niet zichtbaar) en de van Galenbuurt weer in hun oude luister te renoveren.

 

Cees Rondèl

2 Comments on “642 – Schagenstraat hoek Kroonstraat

  1. Het moet haast wel de plaats zijn waar de Kroonstraat de Schagenstraat kruist. Als de persoon in het zwart op de Parallelweg loopt dan is het helemaal zeker. De Kroonstraat was de 1e zijstraat van de Parallelweg vanaf het oude station en liep door tot aan de Keizerstraat en kruisde eerst de Schagen- en ten tweede de Gravenstraat. Op een plattegrond van 1940 is duidelijk te zien dat de Kroonstraat een knik maakt ten hoogte van de Schagenstraat en ook op de foto van deze week is die knik duidelijk te zien. Dus Cees 100 punten.