726 – De hermandad

Het lijkt mij het beste dat we het nieuwe jaar rustig beginnen dames en heren, ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om u allen een voortreffelijk en vooral gezond 2020 toe wensen! Laatst werd ik er door iemand op geattendeerd dat ik nooit eens een foto heb geplaatst van de plaatselijke hermandad en dat is ik ook zo. Daarom lijk het mij een goed idee om vandaag eens een foto aan u te laten zien van onze ordehandhavers, en zoals het deze rubriek betaamt moet het wel een foto zijn uit een ver vervlogen verleden. Daarom heb ik gekozen voor een foto die gemaakt is op zaterdag 10 juli 1937. Op die 10e juli 1937 bracht prins Bernard op verzoek van vice-admiraal T.L. Kruys een bezoek aan de Koninklijke Marine in Den Helder. Na zich uitvoerig op de hoogte gesteld te hebben van de voor die tijd geldende nieuwe technieken aan boord van onze schepen werd prins Bernard op de Marineclub aan de Hoofdgracht een diner aangeboden! En zoals het altijd ging in die tijden was er veel belangstelling op het bezoek van prins Bernhard af gekomen. En dat betekende dat ons plaatselijk politiekorps zich wat extra handen uit de mouwen moest steken, maar met drie agenten lukte dat uitstekend. En na afloop van het bezoek van prins Bernard lieten de drie ordehandhavers de agenten Stam, Huitinga en Jongman zich maar al te graag fotograferen op het Havenplein.