583 – Ankerparkbrug

583 – Ankerparkbrug

Het is echt geen verzinsel maar de pure waarheid dat heel wat Nieuwediepers op hun rondje een tijdje blijven stilstaan – al mijmerende natuurlijk – op de plaatsen waar eens de Ankerparkbrug aanlandde. Inmiddels is het vijftig jaar geleden dat de brug voor al het verkeer gesloten werd en in 1969 voorgoed uit ons stadsbeeld verdween. En toch is er wel eens sprake van geweest dat men plannen had om de oeververbinding tussen de Zuidstraat en het Ankerpark opnieuw aan te leggen middels een nieuwe Ankerparkbrug! Onze generatie kan zich de brug nog wel herinneren maar er zijn al hele volksstammen die de brug alleen kennen uit overlevering. Daarom toon ik u vandaag een afbeelding van de brug uit 1963 compleet met een groep passerende matrozen, en u kunt zien hoe fraai van constructie onze oeververbinding toch wel was. En al tussen de bomen door kijkend zien we links de brugwachterswoning die gelukkig de tand des tijds heeft overleefd maar inmiddels nodig gerestaureerd moet worden. Maar ook de voormalige Zeevaartschool schittert op deze foto, en rechts krijgen we een prachtig beeld voorgeschoteld op de scheeps- en reparatiewerf van de firma Visser. Aan de weerspiegeling van de brug en alles eromheen op het water kan worden opgemaakt dat dit mooie beeld van dit stukje Den Helder mede werd verkregen dank zij het zuiver windstille weer. Dat is bij ons lang niet alle dagen het geval.

Cees Rondèl

6 Comments on “583 – Ankerparkbrug

 1. Prachtig om te zien bruggen zijn ondanks hun functie altijd fascinerend om te bekijken
  Den helder heeft er door de jaren heen er een flink aantal gehad
  De een mooi de ander niets meer dan functioneel

 2. Wat weer een schitterende foto. Met een mooie oude stijl bewegwijzering van de ANWB. Erg leuk, bedankt!

 3. De Ankerparkbrug is gebouwd in de jaren 1907-1908. Opening op 7-11-1908.
  Bijzondere constructie. De contragewichten van deze dubbele basculebrug bevonden zich onder water. Voor details zie : http://www.bruggendenhelder.rf.gd > Historisch > Binnenhaven . De aanwezige constructie tekeningen geven een goed beeld daar van.
  Het brugwachtershuisje was al aanwezig bij de vorige brug op deze plaats, de “Nieuwebrug” . Ook een juweeltje van een brug.

 4. Een voorlopig aangesteld comité ging in Den Helder in maart /april 1966 actie voeren tot behoud van de Ankerparkbrug. Rijkswaterstaat had aangekondigd dat men voornemens was deze brug voor het verkeer aan de Koopvaarderbinnenhaven te onttrekken, met andere woorden, men wilde die slopen. Sigarenhandelaar H.J. Nieuwenhuizen aan de Zuidstraat verzette zich hiertegen, het was een mooie brug met historische waarde. Nieuwenhuizen wist dat de brug voor Rijkswaterstaat financieel een blok aan het been was. Per dag gingen er ruim 300 mensen overheen zoals zeevaartscholieren, vissers, personeel van de Bewapeningswerkplaatsen, zakenlieden, MARVA´s, toeristen of mensen die een rondje langs de haven maakten.
  In dit comité hadden Sjoerd Kalsbeek, de gebroeders Visser van scheepswerf ‘De Lastdrager’, accountant J.W. Kingma en C. Sabelis, directeur Hogere Zeevaartschool, zitting. Volgens Rijkswaterstaat fungeerde de Van Kinsbergenbrug als plaatsvervanger.Ik heb er in voorjaar 1991 een radioprogramma aan besteed.

  • Ik woonde toen achter de Zuidstraat op een woonboot van mijn ouders , ‘De Arnet’ geheten en heb toen ook een handtekening gezet voor behoud van de brug. Het heeft dus niet mogen baten.

 5. Niemand gedacht aan het unieke bord dat aan beide kanten van de brug stond?

  UIT DE PAS MARCHEREN

  Dit uiteraard ter voorkoming van een fatale trilling in de brug door een colonne overstekende matrozen.
  .
  Nooit elders ter wereld zo’n bord gezien.