581 – Sportvereniging Sparta

Vorige week heeft er in de Helderse Courant een oproep gestaan, dat de Stichting Afgestoft op zoek is naar mensen die misschien in een laatje of in een oude portefeuille nog oude foto’s van Den Helder hebben! De Stichting Afgestoft wil een ieder die fotomateriaal heeft een podium bieden om met al het materiaal wat er bij ons binnenkomt een beameravond te organiseren in november die is samengesteld door de inwoners van Den Helder! Ik kan u zeggen beste lezers van deze rubriek u was geweldig want er is massaal op onze oproep gereageerd dus de beameravond in november komt er! En om u alvast een voorproefje te geven toon ik u vandaag een foto die gemaakt is in de jaren twintig van de vorige eeuw aan de Bolweg op het sportterrein van de Sport vereniging Sparta. Misschien is het daarom ook een leuke geste om met het oog op het komende wereldkampioenschap voetbal in Rusland af en toe wat foto’s te laten zien uit de rijke historie van het Helderse voetballeven. Maar terug naar onze foto van deze week, op de achtergrond zien we links in de hoek de vakschool voor meisjes en recht voor ons staat de watertoren en als ik het goed heb is ook de Lutherse kerk in de Wezenstraat op de deze foto te zien! Overigens beste lezer wil ik u er op wijzen dat er op donderdag 31 mei een extra aflevering van de rubriek Afgestoft te lezen is dit vanwege het feit dat het station van Den Helder dan zestig jaar bestaat!

Cees Rondel

 

8 Comments on “581 – Sportvereniging Sparta

 1. Heldersche Courant van 16 september 1920: Opgericht Gymnastiek- en Sportvereeniging “Sparta”. Directeur: G. J. Dunk, gediplomeerd vereenigings- en spelleider. Inschrijving van leerlingen Torendwarsstraat no. 8.
  In een artikel in de HC van 30 mei 1929 wordt gesproken over “een terrein gelegen aan de Bolweg, eertijds in gebruik bij de Gymnastiek- en Sportvereeniging Sparta”.
  Of dat ook betekent dat die vereniging toen al ter ziele was, daar ben ik nog niet achter.

  • Dankjewel HZdwg!

   Dan is het een foto van vóór 1919, toen werd de Balistraat volgens mij gebouwd?

 2. Sportvereniging Sparta heeft in haar betrekkelijk korte bestaan sinds begin jaren twintig
  talrijke Nieuwediepers genoeglijke uren bezorgd. Notulen die een beeld geven over de
  oprichting en ontwikkeling van deze vereniging ontbreken echter, zodat bij historisch onderzoek naar Sparta hoofdzakelijk moet worden afgegaan op mondelinge overlevering. Volgens oud-penningmeester Jaap Reinderman konden de leden deelnemen aan voetbal, gymnastiek, korfbal en atletiek. Het voetbal had aanvankelijk plaats op een stuk land, naast veehouder Terra in Huisduinen. Later werd een terrein aan de Bolweg betrokken ter hoogte van de Prof. Blokstraat. Aannemer Gerrit Stolk, wiens zoon in het eerste voetbalelftal van Sparta speelde, bouwde voor een symbolisch bedrag de faciliteiten. Loodgieter Jan van Dam, eveneens lid van deze vereniging, zorgde voor de sanitaire voorzieningen. Behalve G. Stolk hadden A. Verhagen, G. Sont, H. de Wijn, J. Mallet en de gebroeders Jaap en Jan van der Wal een vaste plaats in het eerste team, dat helaas duidelijk minder presteerde dan gerenommeerde ploegen als HRC, HFC Helder en de Heldersche Boys. In tegenstelling tot het voetbal, dat in competitieverband werd gespeeld,
  bleef het korfbal bij Sparta beperkt tot vriendschappelijke wedstrijden tegen regionale
  clubs. De leden van de afdeling gymnastiek maakten gebruik van een lokaal in de
  Emmastraat. Er werd deelgenomen aan allerlei uitvoeringen in de open lucht. Zoals op 26 mei 1927 bij het 45-jarig bestaan van zustervereniging Oefening Kweekt Kunst (OKK).
  Ondanks de geringe opbrengsten uit contributies en de weinige donaties (steenhouwer
  P.J. Duijvelshoff en lunchroomhouder A.G. Lensen waren geldschieters) wist de
  vereniging zich financieel staande te houden. Onder het voorzitterschap van T. Kamp,
  tevens hoofdbestuurslid van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond, en door de bekwame leiding van sportleraar Konijn, werd een ledental van boven de 400 bereikt. Zo behoorde Sparta tot één van de grootste verenigingen uit de regio. Deze situatie veranderde door de verhuizing van Konijn naar Gorinchem en het niet kunnen vinden van een geschikte opvolger. Fors ledenverlies was het gevolg en de verminderde animo leidde omstreeks 1927 tot de opheffing van Sparta.

  • Begrijp ik het goed dat de door mij aangehaalde link ernaast zat, dat de Bolweg niet geweest kan zijn waar de nu de Balistraat is, omdat de Balistraat toen al bebouwd was?
   De naam van de opvolger van de heer Dunk was, volgens een advertentie in de HC van 28 augustus 1926, W. Conijn.