574 – Ned. Herv. kerk Huisduinen

574 – Ned. Herv. kerk Huisduinen

Hoe mooi zou het zijn als deze foto omlijst zou worden met ‘’Pantomime’’ een stukje klassieke muziek van de in 1741 in Luik geboren componist André Ernest Modeste Grétry! Vroeger zou dat heel gewoon zijn geweest vooral ten tijde dat de AVRO het televisieprogramma ,,Ontdek je plekje’’ uitzond voorzien van die heerlijke commentaarstem van Joop Scheltens. De zwart / wit foto die ik u vandaag toon van De Huisduiner kerk is gefotografeerd in december 1965 en zou echt in dat programma thuis gehoord hebben. De kerk is gebouwd in 1896 op de fundamenten van het uit 1851 daterende houten kerkje. Het kerkje is een typisch voorbeeld van een kerk in een kustdorp. De Huisduiner kerk heeft een geweldig mooi interieur wat zeker de moeite waard is om te bekijken, en let dan vooral op het scheepsmodel van de walvisvaarder dat dateert uit 1787. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de kroonluchters die dateren uit 1650, het is gewoon fascinerend, om dit alles als interieur in zijn geheel te zien. In deze voormalige Nederlands Hervormde kerk werden tot 1993 erediensten gehouden, in dat zelfde jaar werd de kerk verkocht aan Woningstichting. Tegenwoordig kunnen er huwelijken gesloten worden en vinden er culturele evenementen plaats, zoals wat ik zelf heb meegemaakt, een optreden van het koperkwintet van de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Marine op 13 juni 2001.

2 Comments on “574 – Ned. Herv. kerk Huisduinen

  1. Het Kerkje is het pronkstuk van Huisduinen. Het is natuurlijk een doodzonde dat er ooit toestemming is gegeven om er aartslelijke appartementen naast te bouwen. Maar zoals Cees al schrijft; als de mogelijkheid zich voordoet om de binnenkant te bekijken laat dat dan zeker niet na! Zeer de moeite waard!