573 – De Schooten 

573 – De Schooten 


Fantastisch was het op donderdagmiddag 22 maart in de voormalige slijterij in ‘’De Schooten’’ tegen over Albert Heijn want daar opende Toon Jacobs ten overstaan van 25 aanwezigen een fototentoonstelling over ‘’De Schooten’’. Inmiddels zijn we 10 dagen verder en hebben er al ruim 250 bezoekers de fototentoonstelling bezocht! Uit de vele reacties valt vooral op te merken dat men het ontzettend waardeert dat er eens aandacht word besteed aan ‘’De Schooten’’ middels deze tentoonstelling. Daarom ben ik voor vandaag eens goed aan het spitten geweest in ons archief naar foto’s over de begin jaren van deze nieuwbouwwijk en dat leverde een serie unieke foto’s op waarvan de oudste meer dan vijftig jaar oud zijn. Daarnaast wilde ik op google, vooral om mijn geheugen eens wat op te frissen uitzoeken waar de naam ‘’De Schooten’’ nou ook alweer precies vandaan kwam! De naam van deze wijk is ontleend aan een vroegere boerderij, genaamd ‘’De Schooten’’, die in het midden stond van wat nu de wijk ‘’De Schooten’’ is. In 1956 ging deze boerderij door brand verloren, nagenoeg op de zelfde plek als de oude werd een nieuwe boerderij gebouwd die tegenwoordig dienst doet als buurthuis. En dat is dan ook meteen de reden dat ik voor vandaag gekozen heb voor twee foto’s, op de eerste foto zien we het echtpaar A. Bosch-Jimmieson dat op 21 oktober 1965 hun nieuwe huis aan de Walvisvaardersweg 1 in De Schooten betrekt. En op de tweede foto zien we de Hoeve ‘’De Schooten’’ gefotografeerd op vrijdag 30 december 1966.

De Fototentoonstelling vindt plaats in de voormalige slijterij tegenover Albert Heijn in ‘’De Schooten’’. We zijn geopend iedere donderdagmiddag en zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur. En als het Afgestoft reclamebord buiten staat zijn we ook geopend. 
U komt toch ook!

6 Comments on “573 – De Schooten 

 1. De admiraal is waarschijnlijk L.E.H. Reeser, bijgenaamd “Pokhouten Leen”, Commandant Zeemacht van 1964 tot 1966. De man helemaal links zou Mr. G.D. Rehorst kunnen zijn, burgemeester van 1950 tot 1967. De twee andere heren kan ik niet thuisbrengen, maar we mogen veronderstellen dat de Woningstichting ook vertegenwoordigd zal zijn geweest.

 2. Zou de man in het midden oud wethouder van de Bosch kunnen zijn?
  Hij was toen n.l nog gemeenteraadslid en was sterk betrokken bij Woningstichting en de nieuwbouw in de Schooten.
  Hij kreeg dit n.l als wethouder van 1968 tot en met 1982 in zijn portefeuille.
  Je kunt uit deze foto wel opmaken dat de Marine een grote vinger in de pap had in Den Helder en zeker wat het toewijzen van woningen betreft.
  Dat ging toen nog op rang en stand.

  • Inderdaad Anton, Nieuw Den Helder en bijvoorbeeld de omgeving Dollardlaan waren ook “officierswijken”. Het had dan ook aardig “gerommeld” toen mijn ouders in de Sloestraat gingen wonen. Een van de eerste “Wervianen” in de buurt!

  • Er waren inderdaad bepaalde straten, waaronder de Dollardlaan, die uitsluitend bestemd waren voor marinepersoneel. De marine had daar recht op, omdat de marine de “onrendabele top” voor haar rekening had genomen. Wat ik daar precies onder moest verstaan heb ik me niet laten uitleggen, maar zo is het mij destijds in Den Haag verteld, toen ik zo´n woning toegewezen kreeg.

 3. Op de foto v.l.n.r. burgemeester Rehorst, vice-admiraal J.G. Stegeman, vlagofficier personeel. Vervolgens het echtpaar A. Bosch, iemand van huisvesting en wethouder P.S. van der Vaart

 4. Is een leuke tentoonstelling over de schooten
  Zo zie je maar dat in bijna 50 jaar een wijk is gaan leven
  Zelf bracht ik ook de eerste 4 jaar van mijn leven erdoor weet er dus niet heel veel meer van