542 – Dijkweg

Alvorens we weer eens een bezoek aan de Ouwe Helder gaan brengen meende ik er goed aan te doen u een beeld te geven van de bewoning van het stadsdeel dat eens- heel indrukwekkend Dijkweg heette. Zo waar trof men hier, naast overwegend meer dan heel, heel simpele huisjes – een enkel bouwsel van allure aan. En bijzonder duidelijk wordt wel dat strakke bouwvoorschriften zo begin 1900 totaal ontbraken. Het gevolg van een en ander is op deze ansichtkaart goed waarneembaar: een stad met aanzien… maar lang niet zonder charme! Hoog torent hier boven alles de Petrus en Paulus kerk uit. En dat de telefoon nog een heel matig communicatiemiddel was, in tegenstelling tot tegenwoordig dat bewijzen de met porseleinen potjes bezette telefoonpalen. Ook had niemand er ook maar enige lust in om de rust te verstoren: de schapen ondervonden kennelijk geen enkele hinder van de kinderen die – en het is in de loop van de jaren niet anders geworden – de dijk als hoogst geliefd speelterrein beschouwden. Tegenwoordig kun je het je niet meer voorstellen, maar ik heb de tijd nog meegemaakt dat er schapen op de dijk liepen te grazen. Dat bewijst maar des te meer dat de tijd snel gaat en veranderingen op en aan de dijk nooit zullen ophouden omdat we altijd moeten blijven vechten tegen het water. Maar dat we hier een geweldig mooi uitzicht hebben op een nostalgisch stukje Den Helder staat buiten kijf.

6 Comments on “542 – Dijkweg

 1. m h d en h g?
  Van het tweede denk ik hartelijke groet maar van het eerste?
  Zijn dat zeker telefoonpalen? Het kunnen misschien ook elektrabomen zijn?

 2. M H D stond waarschijnlijk voor Met Hartelijke Dank. Het waren inderdaad telefoonpalen want rond die tijd lag het telefoonverkeer bovengronds. Aan de rechterzijde van de bebouwing lag de Dijkstraat. Een deel daarvan (waar o.a. het Stadhuis heeft gestaan) was verhoogd en werd in de volksmond “Het Dijkje” genoemd. Bij mijn weten kwam deze benaming niet in het stratenregister voor!

  • Moeilijk te zeggen waar die palen van waren, want elektriciteit, telefoon en telegraaf hadden vroeger allemaal bovengrondse leidingen.
   Aan telefoonpalen hingen meestal veel meer draden dan twee.
   Voor die palen op de foto is misschien telegraaf ook nog een mogelijkheid.

 3. Omdat het over de dijk heen loopt is het misschien de telegraaf/telefoon verbinding tussen de vele forten, in dit geval tussen de Oostbatterij en de Vischmarkt.

 4. Deze foto, heb ik in deze vorm niet meegemaakt, maar je zou hem zo op de huidige Theodorus Rijkersstraat / hoek Helden der zee plein kunnen leggen. Ik ben hier opgegroeid, en zoals gezegd, gebruikte ook ik samen met mijn vriendjes de dijk met zijn vele bunkers uit de oorlog , als speelterrein. Ook het genoemde Fortje Vismarkt wat hier bovenop de dijk stond , ter hoogte van de Klaas Duitstraat was ons speelterrein. In dit gebied , was in mijn jeugd nog een stukje “duin” waarin we in het zand nog vele wit stenen pijpenkopjes en stelen vonden. De fotograaf, staat hier met zijn rug naar de vlettenhelling en de Windwijzer. Nog niet zolang geleden , heeft Cees hier de foto’s van laten zien.