529 – Stoomzagerij van Jan Oortgijsen & zoon

Half Den Helder weet zo langzamerhand dat de door de Stichting Afgestoft georganiseerde beameravonden bij café Kaper altijd een groot succes zijn, en dat komt ook door de verschillende onderwerpen die wij op die avonden behandelen! Op dinsdag 11 april hadden we een beameravond over het ,,Vinkenterrein” en haar omgeving en over de toekomstplannen van de Helderse Molenstichting “De Onderneming” met dit terrein! En voor diegene die de beameravond van 11 april heeft gemist is er altijd nog de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de tentoonstelling over het voormalige Vinkenterrein in het Huis van de Wind adres Bernhardplein 14 en iedere zaterdag geopend van 11.00 uur tot 14.00 uur vanaf zaterdag 3 juni worden de openingstijden verruimd kijk daarvoor op www.HuisVanDeWind.nl . We hebben het natuurlijk steeds maar over het Vinkenterrein, maar in werkelijkheid hebben er veel meer houthandelaren aan de Molenvaart en zoals wij het nog kennen uit onze jeugd op de Fabrieksgracht gezeten. Zo heeft er rond 1871 een zekere Meindert Wiersema Ruijgh gezeten eigenaar van een stoomhoutzagerij, en de gebroeders Janzen & Co hadden er Houtzaagmolen De Goede Verwagting. Deze molen brandde na door de bliksem te zijn getroffen op zaterdagmiddag 4 september 1897 tot de grond toe af. Op dinsdag 14 december 1897 nam Jan Oortgijsen het houthandel terrein over van de gebroeders Janzen & Co en bouwde op de plek van de verwoeste molen een stoomzagerij! En van die stoomzagerij toon ik u vandaag een heel unieke foto waarop het gehele personeel van Jan Oortgijsen & zoon op staan afgebeeld.

2 Comments on “529 – Stoomzagerij van Jan Oortgijsen & zoon

  1. mooi plaatje weer van vervlogen tijden en die expositie is ook de moeite waard om te bekijken net als de beamer avonden