526 – Marineclub

526 – Marineclub

Een van de markantste gebouwen die er in Den Helder heeft gestaan is voor mij altijd nog het voormalige Marineclubgebouw aan de Hoofdgracht 21 dat in maart 1977 is gesloopt vanwege de dijk verzwaringswerkzaamheden. De Marineclub in Den Helder kent een zeer rijke historie die terug gaat tot woensdag 5 augustus 1868 toen het definitieve bestuur werd gekozen.
Op zaterdag 26 september 1868 werd het eerste cl ubgebouw ’s avonds om 21.00 uur geopend met een feestrede van de voorzitter kapitein ter zee J.M.S. Brutel de La Riviére. De belangstelling voor de Marineclub was groot na de opening van het gebouw, in de eerste plaats van leden, die de club druk bezochten, maar de club voorzag ook al snel in de behoefte voor het houden van lezingen en vergaderingen.

Reeds in 1884 werd de Marineclub enigszins verbouwd; de verbeteringen bleken op den duur evenwel niet afdoende te zijn, aangezien sedert de laatste jaren een veel groter aantal marineofficieren te Willemsoord was geplaatst dan in 1868 bij de oprichting het geval was. Herhaaldelijk voelde men de behoefte aan meer ruimte, totdat deze wens in 1894 in een vastere vorm werd gegoten, het zou echter nog tot de algemene vergadering van zaterdag 13 september 1902 duren eer men tot een besluit kwam om tot de bouw van een nieuw sociëteitsgebouw over te gaan. Op dinsdag 12 mei 1903 werd door het bestuur van de Marineclub de aanbesteding openbaar gemaakt voor het slopen van het bestaande Marineclub gebouw en het bouwen van een nieuw sociëteitsgebouw aan de Hoofgracht! Er hadden zich voor de aanbesteding 20 gegadigden opgegeven, en de laagste inschrijver de Helderse aannemer W. de Jong kreeg de opdracht voor de prijs van f 42,900,= .

Bovenzaal Marineclub

Het gebouw is een ontwerp van de Helderse architect Roelof Kastelijn en zijn Delftse collega Anton van der Lee. Op zaterdag 12 september 1903 werd de eerste steen gelegd door de jonge juffrouw Lydie Cardinaal en de jongeheer Jan van Aalst. Op donderdag 28 juli 1904 had de feestelijke opening plaats. Bovendien hield men nog een feestelijke inwijding op woensdag 14 en donderdag 15 september 1904.

Eind 2017 verschijnt er een boek over de Marineclub en haar rijke historie, dat geschreven wordt door Arie Booy en Cees Rondèl. En op zaterdag 12 augustus zal er in de tuin van de Petrus en Pauluskerk een architectuur tentoonstelling worden geopend over de Helderse architect Roelof Kastelijn die 75 jaar geleden overleed op zijn evacuatieadres in Zeist.

Getagd met ,

7 Comments on “526 – Marineclub

 1. Goedemorgen Cees,
  Mooie site, mooie woorden, een goed begin van deze mooie zondag.

  Proficiat met deze mooie omgeving.

 2. Laat ik dan de eer hebben om als eerste te reageren op die nieuwe plaats waar Afgestoft nu hopelijk voor zeer lange tijd zal staan.
  Hopelijk zullen vele volgers van deze rubriek de weg weten te vinden naar afgestoft.
  Want tot nu toe heb ik hier GEEN enkele mededeling op Den Helder Actueel zien staan.
  Gelukkig wel in de Helderse Courant.
  Prachtig plaatje weer.
  Voor zover ik mij herinner zat autorijschool Wester er bijna pal tegenaan.
  Ja,in die tijd had je nog een echte strikte scheiding van rangen en standen.
  Nu is het gelukkig wat minder geworden,officieren wonen nu ook naast het ,,gewone volk”

  • Bij dat “gewone volk” was trouwens de een weer lang niet zo gewoon als de ander, daar hadden ze onder elkaar ook weer hun rangen en standen. Een werviaan in loongroep 3 moest zich niet verbeelden dat hij gelijk was aan een werviaan in loongroep 6. Onder de vrouwen werden de rang- en standsverschillen tussen hun mannen misschien nog wel iets harder uitgespeeld dan onder die mannen zelf.
   Overigens bestonden zulke verschillen heus niet alleen in Den Helder, uit de tijd dat ik in Eindhoven werkte (jaren 60) kan ik me ook sterke verhalen herinneren over verschillen in rang en stand en hoe daarmee werd omgegaan onder het personeel van Philips.

   • Mijn vader was de eerste Werviaan die in een officieren wijk kwam wonen. Ik was 6 en had het allemaal nog niet zo in de gaten. Mijn moeder kan er nog mooie verhalen over vertellen, het was namelijk helemaal niet zo vanzelfsprekend als dat ik vermoedde.

 3. Cees en anderen, gefeliciteerd met deze nieuwe start het ziet er allemaal weer gelikt uit al is het concept niet echt veranderd. Feit is wel dat als wij vol spanning zondagmorgen op zoek gaan naar weer een stukje historie van Den Helder je nu naar de site van Afgestoft moet en dat is ook niet verkeerd. Ga er vanuit dat wij nog lang mogen genieten van wat Den Helder zoal te bieden had in een grijs verleden.

 4. Het is even wennen, maar dan wordt je ook wel getrakteerd!