358 – Winkelcentrum De Schooten

358-Winkelcentrum De Schooten

2014 Is en heel belangrijk en interessant jaar voor Den Helder, met name voor de historische kanten van onze stad. Het Koninklijk Instituut voor de Marine bestaat dit jaar 185 jaar en daar gaan we over enkele weken ook aandacht aan besteden. En in juni bestaat de wijk De Schooten vijftig jaar.

 

Dat laatste is reden genoeg om zo af en toe eens wat fotomateriaal van De Schooten te tonen. Het valt wel op dat lang niet alles wat mensenhanden gebouwd hebben in de afgelopen vijftig jaar bewaard is gebleven. Zo zijn er schoolgebouwen en bejaardenwoninkjes afgebroken ten behoeve van nieuwe huisvestiging, maar ook hierbij wordt getoond dat ‘voorzichtigheid’ niet voor niets de moeder van de porseleinkast wordt genoemd.

 

Maar goed: op de foto is te zien hoe het onoverdekte winkelcentrum van De Schooten er in de jaren zeventig van de vorige eeuw uitzag. De bewoners van het eerste uur van De Schooten zullen hier vast nog wel iets in herkennen.