351 – KIM  

351-KIM1854-1904

Begin dit jaar was al aangegeven dat 2014 een heel bijzonder jaar wordt waar het om herdenkingen van historische feiten in Den Helder gaat. Een van die gebeurtenissen is het honderdvijfentachtig (185) jarig bestaan van het Koninklijk Instituut voor de Marine.

 

Het Koninklijk Instituut voor de Marine werd op vrijdag 28 augustus 1829 opgericht te Medemblik. Gedurende de eerste vijfentwintig jaar werden daar ook de adelborsten opgeleid tot marineofficier. Sinds 1854 vond de adelborstenopleiding plaats vanuit Den Helder.

351-Koninklijk Instituut voor de Marine

In de eerste jaren werden de opleidingen verzorgd vanuit de grote zaal van het directiegebouw (het Paleis) en in 18

57 kwamen daar houten lokalen voor in de plaats. Het huidige hoofdgebouw kwam in 1869 tot stand. Groots was de viering van het 75-jarig bestaan van het KIM in 1904, waar ook Hare majesteit Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik bij aanwezig waren.
Maar ook de viering van het 175-jarig bestaan, nu dus tien jaar geleden, had iets aparts, al was het maar vanwege het geschenk van het gemeentebestuur van Den Helder. Zij boden een door Ruud van de Wint vervaardigd kunstwerk aan, dat luistert naar de naam “Wave” en wat te bewonderen is in de tuin van het KIM.