349 – Weeshuis

349-Weeshuis

Van verschillende kanten is gevraagd eens een afbeelding te plaatsen van het perceel Kerkgracht 1, maar dan uit de tijd dat het nog als Weeshuis dienst deed. Opvallend is toch wel dat de ontwerpers er de hoofden niet over gebroken hebben om hun geesteskind hier en daar wat op te sieren. Rechtlijnig en zonder poespas was kennelijk het parool.

We kunnen niet ontkennen dat het uiterlijk aanzien van het pand door de wijzigingen  in latere jaren (ook in de omgeving) toch veel fraaier is geworden. Eerlijkheidshalve moet ik vermelden dat de hier gereproduceerde ansichtkaart kennelijk is vervaardigd in de tijd van de Eerste Wereldoorlog, want het papier is wat grauw en het beeld derhalve toch heel somber.

 

Een en ander neemt niet weg dat ook de aangrenzende gebouwen vrij aardig zichtbaar zijn, maar het heeft er alle schijn van dat de foto gemaakt is op een wel heel erg rustig moment, want een enkele passant heeft de moeite genomen om voor de fotograaf te poseren. Boven de toen smalle, van witte lijnen voorziene toegangsdeur stond de aanduiding ‘Weeshuis’. Dit opschrift was kennelijk ten gerieve van passerende vreemdelingen, want de Nieuwediepers zelf waren zeer goed op de hoogte van de ligging van deze – en andere – instelling op het maatschappelijk vlak.