347 – Helderse grachten

347 – Helderse grachten

347-Fabrieksgracht

Onze stad kent heel wat grachten en zomers is het altijd heerlijk om langs de Helderse grachtengordel te fietsen. Maar die grachten hebben er ooit voor gezorgd dat er een bloeiende nering in Den Helder ontstond, want binnenvaartschepen, zelfs trekschepen, moesten soms van ver uit het land komen met hun lading en helemaal naar het vroegere Westplein varen om daar hun lading te lossen.

 

Dat de handel aan het water in onze stad goede zaken deed was ook weer te merken aan het feit dat er steeds meer winkels aan het water verrezen. Het was niet minder natuurlijk dat deze winkels zo dicht mogelijk bij de laad- en ligplaatsen werden opgericht en dus op de Binnenhaven, de Zuidstraat, de Weststraat en de Hoofdgracht. En toch wil het er bij sommige mensen niet erg in dat de Hoofdgracht een winkelstraat is geweest.

 

Toch was dat zo! Alle soorten winkels waren er vertegenwoordigd en er woonden natuurlijk ook veel cargadoors, reders, en scheepsagenten. En er moest natuurlijk ook gezorgd worden voor het vertier van de scheepsbemanningen. De Bassingracht en de Spoorgracht waren zo’n honderdvijftig jaar geleden, want daar praten we toch wel over, de aangewezen plekken voor zeelui met los geld in hun zak. Den Helder was trouwens vol met amusementsgelegenheden, die allerlei uitgezochte namen droegen zoals “Flambro Head” op de Bassingracht, en de “Victoria Concert Hall” op de Spoorgracht. Van sluitingstijden had men in die tijd nog nooit gehoord.

Fabrieksgrachten
Na het verstrijken der jaren werd het vervoer over het water vervangen door het vervoer over de weg en werden draaibruggen en ophaalbruggen vervangen door vate bruggen, op de Mostertbrug na! De enige plek in Den Helder waar ik het nog heb meegemaakt en waar een lading hout vanaf een binnenvaartschip werd gelost was aan de Fabrieksgracht. De enige middenstander die goede zaken deed aan het water was de snoepwinkel van Zoontje!