346 – 100 Jaar Lutherse kerk

346 – 100 Jaar Lutherse kerk

Foto uit 1927. Evangelische Lutherse kerk. zie notitie.

Het jaar 2014 belooft uniek te worden waar het gaat om herdenkingen en historische feiten in Den Helder. Grote vraag is echter of de kenners van Den Helder dat allemaal ook weten! Vandaag extra aandacht voor een van de mooiste kerkgebouwen die Den Helder telt en dat is de Lutherse Kerk in de Wezenstraat.

 

Deze kerk is er gekomen door het onvermoeide ijveren van de heer C.C.G. Visser die in de jaren 1910 tot 1920 van de vorige eeuw predikant was van de Lutherse gemeente in Den Helder. Tijdens de eerste jaren van het predikantschap van Visser zat de Lutherse kerk nog in de Middenstraat in de voormalige Ouwe Helder en dat was voor velen een nogal afgelegen plek. Omdat de stadsuitbreiding van Den Helder op papier, maar ook in werkelijkheid, nog grote vormen aannam moest er een kerkgebouw komen wat meer in het centrum lag.

346-Interieur Lutherse kerk
Interieur Lutherse kerk

Daarom werd in 1913 een stuk grond aangekocht aan de Weezenstraat.  Hier bouwde de architect Joh. Pelser een eenbeukig, neogotisch kerkgebouw dat op 15 januari 1914, vandaag dus honderd jaar geleden, werd ingewijd! Op de toren van de kerk staat de vergulde Lutherse zwaan, diezelfde zwanen zijn ook terug te vinden o[p de hoeken van de kerkbanken. En wat de Lutherse kerk ook zo uniek maakt zijn de lichtkronen in het gebouw. Die zijn afkomstig uit het kerkgebouw van de voormalige Hersteld Evangelisch Lutherse gemeente aan de Kloveniersburgwal in Amsterdam.