344 – 200 Jaar Koninklijke Landmacht

 

De Koninklijke La344-Parade Julianaplein begin jaren zestigndmacht bestaat vandaag precies 200 jaar! Op 9 januari 1814 richtte de centrale overheid de zogenoemde Staande Armee in. Dit leger bestond uit vrijwillig dienende beroepsmilitairen.

 

Koning Willem l besloot de gehate uitvinding van de Fransen, de dienstplicht, over te nemen. Hij moest wel, want er waren te weinig vrijwilligers om de Staande Armee te vullen. Nationale Militie werd opgericht! Die bestond uit dienstplichtigen die door middel van loting werden geselecteerd.

 

Een ingelote militair kon zich tegen betaling laten vervangen door iemand anders, een zogenaamde remplaçant. Het remplaçantenstelsel zorgde ervoor dat de militie gevuld werd door de onderste lagen van de bevolking. Meer vermogende mannen konden immers betalen voor hun vervanging en zo de dienst ontlopen.

 

Betekenis Den Helder
Tot zover iets over de totstandkoming van ons leger. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat “Afgestoft” dit jaar regelmatig aandacht gaat besteden aan het 200 jarig bestaan van de Koninklijke Landmacht en de betekenis voor Den Helder. Het is nog niet eens zo heel erg lang geleden dat we in Den Helder en omstreken (De Zijpe) op 1 januari 2005 afscheid moesten nemen van het Luchtdoelartillerieschietkamp (LUASK) met als hoofdkwartier het Luitenant-kolonel Maaskamp.

 

Er zijn natuurlijk meer in het oog springende objecten in Den Helder die de rijke militaire historie van Den Helder laten zien. Het mooiste daarvan is natuurlijk de Marinekazerne Erfprins, voorheen het Fort La Salle. De officiële start van de vierin344-25 jarig bestaan van het LUASKg van het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Landmacht vind vanmiddag plaats op Plein 1813 in Den Haag met een vaandelgroet aan Zijne Majesteit de Koning.

 

De foto’s tonen een parade op het Julianaplein begin jaren zestig en het Artillerie Trompetterkorps in 1976, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het LUASK.